Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medlem af LTF dømt for skyderi på Nørrebrogade. 
04-05-2018 

Københavns Byret har i dag idømt en 27-årig mand, der er medlem af LTF, fængsel i 20 år for drabsforsøg, fareforvoldelse for nogens liv eller førlighed og våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Dom afsagt den 4. maj 2018 i sag SS 2-27607-2017.

Tiltalen omfattede 4 drabsforsøg, 2 overtrædelser af straffelovens § 252 (fareforvoldelse for nogens liv eller førlighed) og straffelovens § 192a (våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder).

Sagen har været behandlet under medvirken af nævninger.

Tiltalte har erkendt at have afgivet 11 skud den 21. september 2017, ca. kl. 01.00 på Nørrebrogade/Heimdalsgade/Den Røde Plads på Nørrebro i København.

Tiltalte blev fundet skyldig i 2 drabsforsøg, 3 overtrædelser af straffelovens § 252 og 1 overtrædelse af straffelovens § 192a. Tiltalte blev frifundet for 2 drabsforsøg.

Retten lægger ved afgørelsen vægt på, at tiltalte ved at have afgivet 11 skud med en halvautomatisk pistol, hvis skud inden for en radius på 1.550 meter er livsfarlige, på Nørrebrogade har forvoldt nærliggende fare for de tilstedeværendes liv og førlighed. I et af forholdene ramte tiltaltes skudafgivelser to tilfældigt forbipasserende. Tiltalte er i det forhold dømt for drabsforsøg.

Retten finder videre, at alle forholdene er omfattet af strafskærpelsesreglen i straffelovens § 81a, da tiltaltes handlemåde havde baggrund i og var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, idet skudafgivelserne fandt sted i et område, der er kontrolleret af grupperingen Brothas, hvilket tiltalte vidste. Bestemmelsen hjemler efter den seneste ændring en fordobling af straffen.

Ved strafudmålingen lægger retten vægt på våbenets farlighed, antallet af skud, gerningsstedets karakter, strafskærpelsesreglen i straffelovens § 81 a, og at han er straffet tidligere for personfarlig kriminalitet.

Tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 21. september 2017.

Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt til formildelse.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 04-05-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk