Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse om skyldsspørgsmålet i sagen mod tiltalte omtalt i pressen som "Amagermanden". 
19-12-2011 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 19. december 2011 kl. 11.00 afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet i sagen mod tiltalte kendt som "Amagermanden".

Sagen vedrører i alt syv forhold, der samlet omfatter to tilfælde af manddrab begået i henholdsvis 1987 og 1990, et tilfælde af forsøg på kvalificeret brandstiftelse begået i forbindelse med drabet i 1987, fem tilfælde af voldtægt og anden grov sædelighedskriminalitet begået i perioden 1990 til 2010 samt tre tilfælde af røveri og et tilfælde af grov vold begået i forbindelse med nogle af de øvrige lovovertrædelser.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i alle forholdene.

Et enigt nævningeting har i forhold 1 (Brøndkærvej) fundet tiltalte skyldig i manddrab og i røveri af særlig grov beskaffenhed, dog således at det ikke er bevist, at tiltalte ud over smykker tillige tilegnede sig kontanter.

Et enigt nævningeting har i forhold 2 (Brøndkærvej) fundet tiltalte skyldig i forsøg på brandstiftelse under sådanne omstændigheder, at han indså, at andres liv derved udsattes for overhængende fare.

Et enigt nævningeting har i forhold 3 (Fasanskoven) fundet tiltalte skyldig i manddrab og i anden kønslig omgængelse end samleje af særlig farlig karakter. 5 nævninger og 3 dommere har stemt for herudover at finde tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter, mens 1 nævning har stemt for at finde tiltalte skyldig i fuldbyrdet voldtægt af særlig farlig karakter. Tiltalte er herefter i forhold 3 fundet skyldig i manddrab, i forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter og i anden kønslig omgængelse end samleje af særlig farlig karakter.

Et enigt nævningeting har i forhold 4 (Ingolfs Alle) fundet tiltalte skyldig i voldtægt under særligt skærpende omstændigheder og i anden kønslig omgængelse end samleje, herunder med børn under 15 år, under særligt skærpende omstændigheder samt i røveri af særlig grov beskaffenhed.

Et enigt nævningeting har i forhold 5 (Amagerkollegiet) fundet tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt under særligt skærpende omstændigheder og i anden kønslig omgængelse end samleje under særligt skærpende omstændigheder.

4 nævninger og 1 dommer har i forhold 6 (Vangedevej) stemt for at finde tiltalte skyldig i anden køns-lig omgængelse end samleje under særligt skærpende omstændigheder og i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, idet disse har anset det for bevist, at tiltalte var gerningsmanden. 2 nævninger og 2 dommere har stemt for at frifinde tiltalte i forhold 6, idet disse ikke har anset det for bevist, at tiltalte var gerningsmanden. Tiltalte er herefter frifundet i forhold 6.

Et enigt nævningeting har i forhold 7 (Kongelundsvej) fundet tiltalte skyldig i voldtægt og anden kønslig omgængelse end samleje samt i røveri.

Anklagemyndigheden og forsvareren skal herefter procedere spørgsmålet om sanktion.

Retten forventer, at dom i sagen afsiges den 22. december 2011 kl. 10.00.

Rettens kendelse om skyldsspørgsmålet kan læses her.

 

Til top Sidst opdateret: 19-12-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk