Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse om skyldsspørgsmålet i rockersagen 
19-09-2011 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 19. september 2011 kl. 14.00 afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet i den såkaldte rockersag vedrørende 16 personer med tilknytning til Hells Angels’ og AK81’s afdelinger i henholdsvis Ishøj og København.

Sagen vedrører i alt seks forhold om forsøg på manddrab og i tilknytning hertil underforhold om ulovlig våbenbesiddelse, brugstyveri af motorkøretøjer og ildspåsættelse af motorkøretøjer. Endvidere omfatter tiltalen et forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, et forhold om besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum, et forhold om forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning samt et forhold om besiddelse af 345 gram amfetamin.

De 16 tiltalte har alle nægtet sig skyldige.

Sagen har fra anklagemyndighedens side i meget væsentligt omfang bygget på den forklaring, som hovedvidnet MP har afgivet over 12 retsdage.

Retten har, ligesom anklagemyndigheden og forsvarerne, fundet, at vidnet MP’s forklaring ikke alene kan danne grundlag for domfældelse af de tiltalte, men i givet fald må understøttes af andre beviser i sagen som f.eks. øvrige vidneforklaringer, tekniske erklæringer, dna-spor, teleoplysninger og videooptagelser.

Retten har fundet det bevist, at der i den periode, anklageskriftet vedrører, var bandekrig mellem på den ene side Hells Angels organisationen i hovedstadsområdet og på den anden side forskellige bandegrupperinger, herunder Blågårds Plads gruppen, i hovedstadsområdet.

Vidnet MP, der tidligere var medlem af AK81 i først Ishøj og senere København, har tilstået at have deltaget i alle forholdene bortset fra forhold 3, 8, 9 og 10, hvor han heller ikke har været tiltalt. Vidnet MP er idømt 12 års fængsel.

Et enigt nævningeting har frifundet T1 i forhold 4, idet vidnet MP’s forklaring om, at T1 skulle have givet ordre til et drab på Nytorv, ikke understøttes af andre oplysninger i sagen.

Et enigt nævningeting har fundet T2 skyldig i forhold 1, 2, 3 og 4 med tilhørende underforhold.

Et enigt nævningeting har fundet T3 skyldig i forhold 1 og 3 med tilhørende underforhold.

Et enigt nævningeting har fundet T4 skyldig i forhold 2 og 4 med tilhørende underforhold.

4 nævninger og 3 dommere har stemt for at finde T5 skyldig i forhold 2, idet disse har anset det for bevist, at T5 havde forsæt til manddrab. 2 nævninger har stemt for frifindelse af T5, idet disse ikke har fundet det bevist, at T5 havde forsæt til manddrab. T5 er herefter fundet skyldig i forhold 2.

4 nævninger og 3 dommere har stemt for at finde T6 skyldig i forhold 2, idet disse har anset det for bevist, at T6 havde forsæt til manddrab. 2 nævninger har stemt for frifindelse af T6 i dette forhold, idet disse ikke har anset det for bevist, at T6 havde forsæt til manddrab. T6 er herefter fundet skyldig i forhold 2. Et enigt nævningeting har fundet T6 skyldig i forhold 4.

Et enigt nævningeting har fundet T7 skyldig i forhold 4.

Et enigt nævningeting har fundet T8 skyldig i forhold 4.

4 nævninger og 3 dommere har stemt for at finde T9 skyldig i forhold 4, idet disse har anset det for bevist, at T9 havde fortsæt til manddrab. 2 nævninger har stemt for at frifinde T9, idet disse ikke har fundet det bevist, at T9 havde forsæt til manddrab. T9 er herefter fundet skyldig i forhold 4.

Et enigt nævningeting har frifundet T10 i forhold 5 og 6 med tilhørende underforhold, idet vidnet MP’s forklaring om T10’s rolle i disse forhold ikke stemmer overens med øvrige oplysninger i sagen. Et enigt nævningeting har i forhold 7 fundet T10 skyldig i forsøg på manddrab af én person, ligesom T10 er fundet skyldig i forhold 7a. 

Et enigt nævningeting har frifundet T11 i forhold 5 og 6 med tilhørende underforhold, idet vidnet MP’s forklaring om T11’s rolle i disse forhold ikke stemmer overens med øvrige oplysninger i sagen. Et enigt nævningeting har i forhold 7 fundet T11 skyldig i forsøg på manddrab af én person, ligesom T11 er fundet skyldig i forhold 7a, 8 og i forhold 10 i medvirken til besiddelse af amfetamin efter lov om euforiserende stoffer. Et enigt nævningeting har frifundet T11 i forhold 9, da det ikke er bevist, at T11 havde forsæt til at bringe andres liv i fare ved at bringe en bombe til sprængning.

Et enigt nævningeting har fundet T12 skyldig i forhold 5 og 6 med tilhørende underforhold og har frifundet T12 i forhold 7 med tilhørende underforhold, idet vidnet MP’s forklaring om T12’s rolle i dette forhold ikke understøttes af andre oplysninger i sagen.

Et enigt nævningeting har fundet T13 skyldig i forhold 5 og 6 med tilhørende underforhold og har i forhold 7 fundet T13 skyldig i forsøg på manddrab af én person, ligesom T13 er fundet skyldig i forhold 7a.

Et enigt nævningeting har frifundet T14 i forhold 5, idet vidnet MP’s forklaring om T14’s rolle i forholdet ikke stemmer overens med øvrige oplysninger i sagen. Et enigt nævningeting har fundet T14 skyldig i forhold 6 med tilhørende underforhold. 

Et enigt nævningeting har i forhold 7 fundet T15 skyldig i forsøg på manddrab af én person, ligesom T15 er fundet skyldig i forhold 7a.

Et enigt nævningeting har i forhold 8 fundet T16 skyldig i medvirken til besiddelse af et større antal ikke nærmere identificerede jagtgeværer, pistoler, en maskinpistol og nogle håndgranater, men har frifundet T16 vedrørende besiddelse af eksplosivstoffer. Som følge heraf har et enigt nævningeting frifundet T16 i forhold 9.

I de forhold, hvor de tiltalte er fundet skyldige, er vidnet MP’s forklaring understøttet af andre beviser i sagen.

Som følge af ovenstående har retten afsagt frifindelsesdom vedrørende T1, der herefter er blevet løsladt. 
 
Der er navneforbud vedrørende vidnet MP.

Sagens forhold 1 med underforhold vedrører et forsøg på manddrab den 7. april 2009 på Hulgårds Plads og besiddelse af to pistoler.

Sagens forhold 2 med underforhold vedrører et forsøg på manddrab den 22. april 2009 i Baggesensgade, besiddelse af en pistol, brugstyveri af en motorcykel og en bil og afbrænding af motorcyklen og bilen.

Sagens forhold 3 med underforhold vedrører et forsøg på manddrab den 25. april 2009 i Gartnergade, besiddelse af et ukendt skydevåben, brugstyveri af en motorcykel og afbrænding af motorcyklen.

Sagens forhold 4 vedrører et forsøg på manddrab den 30. juni 2009 på Nytorv.

Sagens forhold 5 vedrører et forhold om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter den 21. august 2009 ved Brorsons Kirke.

Sagens forhold 6 med underforhold vedrører et forsøg på manddrab den 11. september 2009 i Skelbækgade, besiddelse af en pistol, brugstyveri af en bil og afbrænding af bilen.

Sagens forhold 7 med underforhold vedrører et forsøg på manddrab den 9. oktober 2009 i Rantzausgade og besiddelse af en pistol.

Sagens forhold 8 vedrører besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum i Gentofte i perioden fra oktober 2009 til marts 2010.

Sagens forhold 9 vedrører et forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning.

Sagens forhold 10 vedrører besiddelse af 345 gram amfetamin.

Anklagemyndigheden og forsvarerne skal herefter procedere spørgsmålet om sanktion for de 15 tiltalte, der er fundet helt eller delvist skyldige.

Sagen behandles af pladsmæssige grunde i Retten i Glostrups lokaler.

Retten forventer, at dom i sagen afsiges den 29. september 2011.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk