Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse om skyldsspørgsmålet i lejemorder-sagen 
01-07-2009 

Københavns Byret har den 1. juli 2009 afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet i den såkaldte lejemorder-sag

T1 (hovedmand) og T2 (medvirker) er ved Københavns Byrets nævningetings kendelse af 1. juli 2009 kendt ikke skyldige i den tiltale, der af anklagemyndigheden var rejst mod dem for med skud og ved hjælp af lejemorder fra Polen at have forsøgt at dræbe 5 personer. T1 er endvidere frifundet for en tiltale for legemsangreb efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

T1 er ved samme kendelse kendt skyldig i to forhold, hvor der var rejst tiltale for afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, samt et forhold, hvor der var rejst tiltale for legemsangreb i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Sagen fortsætter vedrørende strafudmålingen for så vidt angår T1.

Til top Sidst opdateret:  
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk