Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse i straffesag mod bl.a. en chefredaktør i forbindelse med reklamer for spil. 
20-12-2018 

 
Københavns Byret har ved kendelse af 20. december 2018 afvist en straffesag mod et dagblads chefredaktør og dagbladet, hvor anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bøde for overtrædelse af den tidligere gældende spillelovs reklameforbudsbestemmelse og om konfiskation af dagbladets udbytte ved reklamerne. Sagen angik dagbladets reklamering for spil og væddemål, der var udbudt på internettet uden bevilling.

Sagen blev forelagt for EU-Domstolen, som har afgjort, at straffebestemmelsen var en teknisk forskrift, som kun kunne håndhæves over for private, hvis informationsproceduren over for EU-Kommissionen var fulgt. Denne informationsprocedure var ikke iværksat. Ifølge EU-Domstolen var der tale om en sådan teknisk forskrift, hvis det klart fremgik af forarbejderne til straffebestemmelsen, at bestemmelsen havde til formål og følge at sikre, at et gældende reklameforbud blev udvidet til at omfatte online-spilletjenester. Det tilkom den nationale ret at afgøre dette spørgsmål.

Københavns Byret har ved kendelsen fundet, at det klart fremgår af forarbejderne, at formålet med æn-dringerne i bestemmelsen var at præcisere og udvide et gældende reklameforbud, sådan at det omfat-tede alle online-spilletjenester, herunder spil og væddemål, der blev udbudt online.

Da det herefter fulgte af EU-Domstolens dom, at der var tale om en teknisk forskrift, hvorom EU-Kommissionen skulle have haft meddelelse, kunne straffebestemmelsen ikke håndhæves over for priva-te. Retten afviste derfor sagen.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.
Til top Sidst opdateret: 20-12-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk