Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret opretholder Københavns Politis afgørelse om at inddrage en dansk statsborgers pas. 
04-02-2016 

Kendelse afsagt den 4. februar 2016 i sag SS 2-30641/2015

Kort om sagen

Den 29. september 2015 inddrog Københavns Politi administrativt en dansk statsborgers pas i medfør af paslovens § 2, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. Denne bestemmelse blev indsat i pasloven med virkning fra den 1. marts 2015. Den danske statsborger blev samtidig meddelt forbud mod at udrejse af Danmark i 1 år.

Københavns Politi har som begrundelse for at inddrage passet blandt andet anført, at der er grund til at antage, at den pågældende statsborger har til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Politiets afgørelse blev indbragt for retten til prøvelse af den foretagne inddragelse.

Rettens begrundelse

Københavns Byret har opretholdt Københavns Politis afgørelse af 29. september 2015. Retten har blandt andet fundet det bevist, at den pågældende danske statsborger har deltaget i aktiviteter i konfliktområder i Syrien og Irak og fortsat ønsker dette, samt at den pågældende i træningslejre er trænet i militære færdigheder.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk