Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en sag mod en nu 49-årig mand 
19-02-2016 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en sag mod en nu 49-årig mand, der var tiltalt for 25 forhold, der involverede 14 forskellige piger mellem 13 og 17 år.

Han havde i forbindelse med forholdene benyttet sig af 12 forskellige opdigtede identiteter og havde kontaktet pigerne på de sociale medier.

Tiltalte blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder, og han blev i det væsentlige dømt i alle forhold. Tiltalte blev dømt for blandt andet et tilfælde af fuldbyrdet voldtægt og to tilfælde af andet seksuelt samkvem under anvendelse af anden ulovlig tvang/sin psykiske overlegenhed over for en 14-årig pige, hvilket foregik over to gange i en bil. Han blev i disse to forhold frifundet for at have udnyttet hendes mentale retardering.

Han blev endvidere dømt for et tilfælde af forsøg på voldtægt af en 17-årig pige under anvendelse af anden ulovlig tvang, flere tilfælde af forsøg på at få piger mellem 13 år og 16 år mod løfte om betaling af større pengebeløb til at have samleje med for dem ukendte kunder, som i realiteten var tiltalte selv, flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse og forsøg herpå, ulovlig tvang og forsøg herpå, afpresning og besiddelse af børneporno.   

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på blandt andet, at tiltalte var 48 år, og pigerne mellem 13 år og 17 år, og at kontakterne til pigerne kom i stand på tiltaltes foranledning via de sociale medier, samt at tiltalte systematisk under foregivelse af blandt andet at være modelagent benyttede sig af forskellige identiteter for at narre og lokke pigerne til at sende nøgenbilleder og optræde nøgen på webkamera med løfter om blandt andet at blive model for så derefter over for seks af de forurettede at true med at offentliggøre nøgenbilleder/videoer for at få dem til blandt andet at sende flere nøgenbilleder/videoer eller have seksuel samkvem med for dem ukendte personer/tiltalte.

Tiltalte blev pålagt forbud mod indtil videre at modtage besøg af børn under 18 år uden ledsagelse af voksne, samt forbud mod på nettet at søge kontakt til børn under 18 år, ligesom han blev frakendt retten til at beskæftige sig erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter med børn under 18 år.

Tiltalte blev under henvisning til, at han er statsborger i et andet EU-land sammenholdt med hans langvarige ophold i Danmark, ikke udvist af Danmark.

Til top Sidst opdateret: 19-02-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk