Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har fundet tiltalte hjerneforsker skyldig i dokumentfalsk af særlig grov karakter. 
30-09-2015 

Dom afsagt den 30. september 2015 i sag SS 2-28760/2014.

Kort om tiltalen

Tiltalte var tiltalt for at have gjort brug af falske dokumenter for at skjule, at hun havde begået uredelighed med hensyn til forskningsresultater, således at hun opnåede doktorgrad og et professorat på Københavns Universitet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Rettens begrundelse.

Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at tiltalte selv producerede 4 dokumenter for at dække over, at dyreforsøg, der lå til grund for en tabel i en artikel, som tiltalte havde indleveret med sin første disputats og havde fået offentliggjort i et anerkendt tidsskrift, ikke havde fundet sted.

Retten fandt, at forholdet var af særlig grov karakter, fordi tiltalte systematisk havde afgivet falske oplysninger til forskerverdenen, og at hun, da hun var ved at blive afdækket, producerede flere falske dokumenter for at undgå at blive indklaget for UVVU og for at få mulighed for at indgive sin disputats på ny, hvilket lykkedes således, at hun senere fik godtaget sin disputats, blev professor og fortsatte sin forskervirksomhed.

Straffen er fastsat til 9 måneders betinget fængsel som en tillægsstraf i medfør af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, jf. § 89. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets grovhed, at tiltalte havde forfalsket flere dokumenter samt at tiltalte er straffet for ligeartet kriminalitet tidligere.

Straffen blev gjort betinget under henvisning til, at forholdet er begået helt tilbage i efteråret 2003.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 30-09-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk