Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har den 25. september 2015 idømt en 29-årig mand 12 års fængsel for drab på en 39-årig kvinde. 
25-09-2015 

Dom afsagt den 25. september 2015 i sag SS 2-9786/2015:

Københavns Byret har den 25. september 2015 idømt en 29-årig mand 12 års fængsel for drab på en 39-årig kvinde.

Ved rettens skyldskendelse er den tiltalte fundet skyldig i drab efter straffelovens § 237 med følgende begrundelse:

”Alle nævninger og dommere udtaler:

Der er enighed om, at XX var opsat på at møde tiltalte, der blev lokket til lejligheden og ud på toilettet, hvor XX ventede.

Der opstod tumult, og hvorunder et spejl og en glashylde blev knust. Retten finder i den forbindelse ikke at kunne afvise, at XX har udøvet vold mod tiltalte. Det lægges dog efter indholdet af personundersøgelsen til grund, at tiltalte alene blev påført begrænsede skader.

 Tiltalte har erkendt, at han på toilettet stak XX gentagne gange med en medbragt kniv, samt forklaret at der var tale om 2 episoder, således at tiltalte, efter at have stukket XX et antal gange med kniv, gik rundt i lejligheden og herefter vendte tilbage til toilettet, hvor han smadrede døren og maste sig ind på toilettet og herefter stak XX yderligere et antal gange med kniven. Dette støttes tillige af vidneforklaringerne i sagen herunder navnlig forklaringer af YY og ZZ.

 Det lægges efter de lægelige oplysninger til grund, at XX blev påført 29 stik- og snitlæsioner, som beskrevet i anklageskriftet. Det lægges videre til grund, herunder på baggrund af vidnet overlæge XX´s forklaring, at dødsårsagen må antages at være forblødning som følge af den påviste stiklæsion i venstre side af brystkassen med læsion af hjerte og venstre lunge, samt at flere af de andre læsioner blandt andet flere stik i lungerne og brysthulen var potentielt livstruende, da de kunne medføre forblødning. 

 Efter antallet af knivstik, herunder 7 stiklæsioner i brystkassen og 7 stik- og snitlæsioner i ansigt og hals, finder retten, at tiltalte i det mindste må have indset det som overvejende sandsynligt, at XX ville kunne afgå ved døden som følge af knivstikkene.

 3 nævninger lægger på baggrund af vidnet ZZ forklaring til grund, at XX afgik ved døden som følge af knivstik, som tiltalte påførte hende, da han vendte tilbage til toilettet. Disse nævninger finder, at tiltalte i hvert fald på dette tidspunkt har overskredet grænserne for straffri nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1 og stk. 2, hvorfor han på denne baggrund findes skyldig i den rejste tiltale.

 3 nævninger og 3 dommere finder, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan afgøres, om tiltalte påførte XX det dræbende knivstik under den første eller anden del af episoden. Disse dommere og nævninger finder efter en samlet vurdering af episoden og herunder særligt antallet af knivstik sammenholdt med de meget begrænsede skader tiltalte blev påført, at tiltalte har overskredet grænserne for lovlig nødværge, hvorfor der ikke findes grundlag for at anse tiltaltes handlinger for straffri efter straffelovens § 13, stk. 1 og stk. 2.”

 

På den anførte baggrund er tiltalte herefter skyldig i den rejste tiltale, jf. straffelovens § 237, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

 Der er afgivet 6 stemmer for at idømme tiltalte fængsel i 12 år, 3 stemmer for at idømme tiltalte forvaring, 2 stemmer for at idømme tiltalte fængsel i 9 år og 1 stemme for at idømme tiltalte fængsel i 10 år.

Efter afstemningsreglerne i nævningesager er tiltalte herefter idømt fængsel i 12 år.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf.nr. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk