Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har den 10. januar 2012 dømt 2 selskaber i en sag om fremme af en terrororganisation gennem en tv-kanal 
10-01-2012 

 

To selskaber var tiltalt for gennem udsendelser på en tv-kanal at havde fremmet en terrororganisation T. Retten fandt det bevist, at T var en terrororganisation, og at de tiltalte selskaber i perioden fra den 7. februar 2008 til 10. september 2010 gennem udsendelser vist på tv-stationen havde fremmet organisationens virksomhed. Retten lagde herved navnlig vægt på, at tv-kanalen i en lang række udsendelser ensidigt og ukritisk havde viderebragt T's budskaber, herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte sig organisationen.

Straffen blev for hver af de tiltalte selskaber blev fastsat til 40 dagbøder á 65.000 kr. Retten lagde ved vurderingen af de tiltale selskabers handlinger vægt på, at tv-kanalen måtte anses for finansieret af og undergivet indflydelse fra T.

Retten fulgte ikke anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse, idet retten fandt, at straffelovens § 79 om rettighedsfrakendelse ikke gælder for selskaber.

Retten fulgte endvidere ikke anklagemyndighedens påstand om konfiskation af senderegistreringen, da retten ikke fandt, at senderegistreringen var en "genstand" som anført i straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Til top Sidst opdateret: 10-01-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk