Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har dømt to mænd for tyveri hos en ældre kvinde, mens to andre blev dømt for medvirken i samme forbindelse. Der blev endvidere domfældt for en række andre forhold. En 29-årig mand blev ikke udvist. 
22-02-2018 

 

Sagen blev behandlet af en domsmandsret med deltagelse af to domsmænd og en juridisk dommer, der hver har én stemme.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for røveri, men to medlemmer af domsmandsretten fandt, at der alene havde været tale om tyveri, idet de ikke fandt, at de to mænd på henholdsvis 26 og 29 år, som var i kvindens lejlighed, havde anvendt vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, da de fratog kvinden hendes taske. Et medlem af domsmandsretten fandt, at de to mænd havde frataget kvinden tasken ved den i situationen liggende trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. De to mænd blev efter stemmeflertallet alene dømt for tyveri. En 45-årig kvinde og en 20-årig mand blev dømt for medvirken ved henholdsvis at holde vagt og at fungere som chauffør. Der blev endvidere domfældt i en række andre forhold af forskellig karakter, hvoraf mange var erkendt. Den 26-årige blev samlet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, mens den 29-årige samlet blev idømt fængsel i 1 år. Straffene for kvinden og den 20-årige, der for begges vedkommende var straffe udmålt sammen med straf for tidligere pådømt kriminalitet, blev samlet fastsat til fængsel i henholdsvis 5 og 6 måneder.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om udvisning af den 29-årige mand, som var kroatisk statsborger. Udvisning skal ifølge udlændingeloven ske, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Efter både EU-reglerne og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beror det på en proportionalitetsafvejning, om udvisning kan ske. Efter en samlet afvejning af den aktuelt idømte straf og den pågældendes tidligere domme, hvor der ikke havde været nedlagt påstand om udvisning, at den pågældende var født og opvokset i Danmark og havde stiftet familie her samt den pågældendes meget begrænsede tilknytning til Kroatien frifandt retten den pågældende for udvisningspåstanden.

Til top Sidst opdateret: 22-02-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk