Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns Byret har afsagt skyldkendelse i ”Tændstik-sagen” 
11-04-2019 

Et enigt nævningeting har afsagt fældende skyldkendelse i en straffesag mod en 32’årig mand fra Syrien, der er tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7, jf. § 21.

Retten fandt det bevist, at tiltalte i forening med en medgerningsmand og en uidentificeret person at have planlagt at fremstille i hvert fald en bombe ved brug af blandt andet 17.460 tændstikker, 17 batterier, 6 sæt walkie talkies, samt en æske fyrværkeri, som medgerningsmanden skulle medbringe fra Tyskland, og som skulle anvendes under et angreb i København på et ukendt sted og på et ukendt tidspunkt, hvor tiltalte og medgerningsmanden først skulle stikke flere tilfældige personer ned med kniv for derefter at detonere bomben. Tiltaltes hensigt til at udføre angrebet er underbygget af medgerningsmandens troværdige og detaljerede forklaring sammenholdt med tiltaltes mange søgninger og chatkorrespondancer på nettet. Det fandtes endvidere bevist, at tiltalte ville udføre angrebet af ekstremistisk funderede grunde, idet han i november 2016 var IS-sympatisør og parat til at begå jihad.

Det fandtes tillige bevist, at angrebet ikke blev gennemført, fordi medgerningsmanden blev nægtet indrejse i Danmark ved den dansk grænse i Rødby Færgehavn, hvorefter han blev anholdt af tysk politi. Under de foreliggende omstændigheder, hvor tiltaltes hensigt til at foretage angrebet var uændret, idet han fortsatte rejsen til Danmark, da han ikke havde kendskab til, at medgerningsmanden var blevet nægtet indrejse i Danmark, kunne det ikke føre til en anden vurdering, at angrebet ikke blev gennemført. Retten lagde endvidere lagt vægt på, at den bombeopskrift fra Enspire Magazine, som medgerningsmanden var i besiddelse af, efter Beredskabsstyrelsens erklæring af 25. januar 2019 var egnet til at fremstille et eksplosivt materiale, og at det af Ammunitionsrydningstjenestens erklæring af 25. januar 2019 fremgik, at antænding af det eksplosive materiale medførte en eksplosion, samt at det var Ammunitionsrydningstjenestens vurdering, at personer, der opholdt sig ikke mindre end 50 meter fra en bombe af denne type, ville være i livsfare.

Retten fandt endeligt, at forsøg på at udføre et angreb med bombesprængninger og knive utvivlsomt udgør forsøg på terrorisme, der er omfattet af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7, idet sådanne handlinger, som er rettet mod tilfældige personer er egnede til at skræmme befolkningen i alvorlig grad og medføre ødelæggelse og destabilisering af grundlæggende samfundsmæssige strukturer.

Samtlige voterende fandt det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7, jf. § 21 som beskrevet i tiltalen.

Nævningesagen er udsat til den 20. maj 2019, hvor sanktionsspørgsmålet procederes, og der efterfølgende afsiges dom i sagen.

Sagen har j.nr. SS2-12643/2018

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.

Til top Sidst opdateret: 11-04-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk