Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Idømt bøde på 5 mio. kr. for kursmanipulation 
08-08-2014 

Københavns Byret har den 8. august 2014 afsagt dom i en sag vedrørende kursmanipulation, hvor et aktieselskab (T1) blev idømt en bøde på 5 mio. kr., ligesom den daværende administrerende direktør (T2) blev idømt en bøde på 1 mio. kr.
 T1 og T2 var tiltalt for kursmanipulation under skærpende omstændigheder.
 
En påstand om konfiskation af T2’s fortjeneste fra et aktiesalg, ca. 214.000 kr., og frakendelse af retten til at være direktør i et selskab med begrænset ansvar blev ikke taget til følge.
 
I forbindelse med afslutningen af et fase III studie, MermaiHD-studiet, vedrørende Huntexil, som er et middel mod Huntingtons sygdom, udsendte T1 en meddelelse til fondsbørsen, hvori det anføres, at man i studiet havde mødt det primære endpoint.
 
Det lægges i dommen til grund, at resultatet af MermaiHD-studiet var, at man så en vis forbedring af patienternes frivillige motoriske formåen, hvilket var første gang, man havde et produkt, som kunne forbedre situationen for patienter med Huntingtons sygdom, men i øvrigt, at det i studieprotokollen og i analyseplanen (SAP) anførte primary endpoint ikke var nået, idet den laveste p-værdi var 0,042 og derved større end primary endpoint, hvor p-værdien skulle være under 0,025 for at der var en statistisk signifikant forskel på behandlingerne med det aktive stof og placebo.
 
Der blev efterfølgende foretaget nye beregninger, hvor der blev foretaget en såkaldt CAG regulering. Efter denne regulering var p-værdien 0,020, og værdien var således lavere end primary endpoint.
 
CAG justeringen var ifølge den godkendte studieprotokol ikke en del af de statistiske justeringer, som skulle eller kunne foretages i forbindelse med beregningen af den p-værdi, som skulle sammenlignes med primary endpoint.
 
Uanset meddelelsen til fondsbørsen indeholder en række andre oplysninger om studiet og dets resultater, som også havde betydning for kursdannelsen, findes oplysningen om, at primary endpoint er mødt at være en oplysning, som mærkbart har betydning for kursdannelsen. Meddelelsen findes derfor at give urigtige signaler, som var egnede til at påvirke kursen,
 
Det blev ved dommen lagt til grund, at T2 var bekendt med, at det primære endpoint ikke var mødt. Det blev endvidere lagt til grund, at T2 adskillige år i forvejen havde erhvervet nogle aktieoptioner., som T2 solgte den 16. marts 2010 og opnåede en fortjeneste på ca. 214.000 kr.
 
Under hensyn til blandt andet, at T2 alene modtog et i forhold til sin løn i T1 beskedent udbytte, fandtes det ikke bevist, at den mulige fortjeneste ved aktiehandlen var motiverende for udfærdigelsen af den ukorrekte børsmeddelelse.
 
Da en børsmeddelelse med et korrekt indhold om MermaiHD-studiets resultat som ovenfor anført måtte antages tillige at have medført en stigning i selskabets aktiekurs, fandtes det ikke under de ovenfor anførte omstændigheder bevist, forholdene var begået under sådanne særligt skærpende omstændigheder som anført i straffelovens § 299 d, hvorfor T1 og T2 frifandtes for overtrædelse af denne bestemmelse. Under hensyn hertil fandtes der ikke grundlag for at idømme T2 en fængselsstraf.
 
Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på T2’s stilling i virksomheden, til hans årsløn, ca. 7 mio. kr., og i øvrigt til den skønnede værdi, som MermaiHD-studiet måtte have haft på det tidspunkt for virksomheden.
 
Sagen har rettens j.nr.: SS 1-17052/2013.
Til top Sidst opdateret: 08-08-2014 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk