Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gruppesøgsmål 
23-11-2012 

Foreningen Fonden Live har anlagt gruppesøgsmål mod  Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S ved Københavns Byret.

Sagen omhandler fratrådte Cabin Attendants eventuelle krav mod SAS for indbetaling af et mindre kapitalbeløb end aftalt til Fonden til Pensionsforbedring for SAS Cabin Attendants i Danmark i forbindelse med, at de enkelte Cabin Attendants fratrådte deres stilling i SAS.

Gruppesøgsmålet omfatter de deltagende gruppemedlemmers eventuelle krav mod SAS. De deltagende gruppemedlemmers krav støttes på en påstand om, at SAS har afgivet pensionstilsagn overfor de pensionerede Cabin Attendants om at ansatte, der fratræder under visse nærmere betingelser, har ret til en anciennitets- og aldersbestemt ydelse, samt at SAS til hver enkelt af de sagsøgende, ved dennes fratræden eller påtænkte fratræden, har givet tilsagn om udbetaling et bestemt beløb til den pågældende.

Retten har fastsat en frist til den 5. december 2012 for de sagsøgtes indlevering af endeligt svarskrift.

Københavns Byret har udpeget Foreningen Fonden Live som grupperepræsentant. Retten har endvidere besluttet, at Foreningen Fonden Live forestår underretningen om gruppesøgsmålet, og at tilmelding til gruppesøgsmålet skal ske til Foreningen Fonden Live senest den 14. december 2012.

Vedrørende nærmere oplysninger om sagen, herunder tilmeldingsblanket samt den åbningsunderretning, som Foreningens advokat har udarbejdet, henvises til Foreningens hjemmeside www.fondenlive.dk

Til top Sidst opdateret: 23-11-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk