Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Greenpeace-aktivister idømt betinget fængsel i 14 dage 
22-08-2011 

Greenpeace-aktivister straffet med 14 dages betinget fængsel for at være trængt ind på Christiansborg Slot under en middag afholdt i forbindelse med klimatopmødet (COP15) i december 2009.

Københavns Byrets dom afsagt den 22. august 2011 i sag S 4-9617-11

Den 17. december 2009 blev der på Christiansborg Slot af Hendes Majestæt Dronningen afholdt en middag med deltagelse af et stort antal statsledere fra hele verden, der var i København for at deltage i forhandlingerne ved klimatopmødet COP15.

Ved at have gjort brug af tre biler forsynet med falske nummerplader, blå udrykningsblink og falske adgangsdokumenter, lykkedes det en gruppe Greenpeace-aktivister at skaffe sig adgang først til det afspærrede område foran Christiansborg Slot og dernæst tre af aktivisterne – iført gallatøj – adgang ind til Christiansborg Slot, hvor de i Drabantsalen, hvor pressen var til stede, udfoldede bannere med påskriften ”Politicians Talk – Leaders Act”.

De tre gallaklædte Greenpeace-aktivister og en yderligere Greenpeace-aktivist blev anholdt henholdsvis den 17. og 18. december 2009 og efterfølgende varetægtsfængslet i henholdsvis 21 og 20 dage.

De pågældende Greenpeace-aktivister blev sammen med en række øvrige aktivister, der havde medvirket i planlægningen og forberedelsen af aktionen, samt Greenpeace Nordic tiltalt for overtrædelse af en række forskellige bestemmelser i straffeloven vedrørende foregivelse af offentlig myndighed, dokumentfalsk, husfredskrænkelse samt endelig majestætsforbrydelse.

De tiltalte nægtede sig under sagen alle skyldige, idet det blev gjort gældende blandt andet, at aktionens debatskabende karakter – sammenholdt med lovovertrædelsernes mindre alvorlige karakter – gjorde aktionen straffri, ligesom der ikke var grundlag for at anse aktionen, der ikke havde til formål at krænke Hendes Majestæt Dronningen, for en majestætsforbrydelse.

Københavns Byret fandt de tiltalte skyldige i uretmæssigt at have foregivet offentlig myndighed ved at have optrådt som politi og statsrepræsentanter, skyldige i dokumentfalsk vedrørende anvendelsen af de falske adgangspapirer samt skyldige i husfredskrænkelse ved at have skaffet sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted.

De tiltalte blev imidlertid alle frifundet for tiltalen for majestætsforbrydelse.

Retten fastsatte straffen for Greenpeace-aktivisterne til betinget fængsel i 14 dage, mens Greenpeace Nordic blev idømt en bøde på 75.000 kr. Aktivisterne blev desuden frifundet for anklagemyndighedens udvisningspåstand.

Retten fastsatte straffen ud fra en afvejning af blandt andet forholdenes karakter på den ene side og på anden side, at forholdene blev begået som led i en fredelig politisk happening med et debatskabende formål, og at ingen væsentlig særskilt ret blev krænket i forbindelse med aktionen.

Læs hele rettens begrundelse og afgørelse her

Til top Sidst opdateret: 22-08-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk