Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gidseltager idømt forvaring 
14-01-2014 

Københavns Byret har tirsdag den 14. januar 2014 idømt en 35-årig tiltalt mand  forvaring for frihedsberøvelse af en medindsat under gårdtur i fængslet på Københavns Politigård.

Kort om tiltalen.

Der var under sagen rejst tiltale for den 15. april 2013 langvarigt at have frihedsberøvet en medindsat under en gårdtur, ulovligt at have tvunget denne til at underskrive en erklæring om, at gidseltagningen var frivillig, for at have truet ham under gidseltagningen, og for at have truet den medindsatte med, at hvis han ikke sagde, at det var frivilligt, ville tiltalte komme efter ham, når han kom ud. Der var endvidere rejst tiltale for vold og trussel om vold mod to fængselsbetjente begået i fængslet dagen efter.

Tiltalte nægtede sig skyldig i samtlige forhold.

Rettens begrundelse.

En enig nævningeret lagde ved afgørelsen vægt på forurettedes og de øvrige vidners forklaring, og retten fandt det bevist, at der var sket frihedsberøvelse i 4½ time. Retten fandt, at der var tale om en meget voldsom og vedholdende trussel under frihedsberøvelsen, men retten fandt ikke grundlag for at fravige det i praksis fastlagte udgangspunkt, hvorefter en frihedsberøvelse først kvalificeres som "længerevarende", når den har stået på i mindst 7-9 timer. Retten fandt desuden tiltalte skyldig i at have tvunget den medindsatte til at skrive under på en erklæring om, at frihedsberøvelsen var frivillig, samt skyldig i  næsten uafbrudt under hele gidseltagningen at have truet den medindsatte på livet, idet tiltalte blandt andet holdt en spids genstand mod hans hals. Nævningeretten fandt endvidere tiltalte skyldig i vold og trussel om vold mod to fængselsbetjente.

Nævningeretten frifandt tiltalte for derudover at have fremsat trusler mod den medindsatte for at få ham til efterfølgende at undlade at anmelde forholdet.

Et flertal (11 stemmer) stemte for at dømme tiltalte til forvaring. Et mindretal (1 stemme) stemte for at idømme tiltalte fængsel i 3 år.

Flertallet lagde vægt på de af tiltalte begåede grove forhold sammenholdt med tiltaltes tidligere straffe for personfarlig kriminalitet og de lægelige erklæringer om tiltalte. Mindretallet fandt ikke, at der var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at idømme forvaring, men fandt på grund af den meget alvorlige frihedsberøvelse, der var begået i et fængsel under afsoning, og på grund af tiltaltes tidligere straffe, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 3 år.

Tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 15. april 2013.

Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2014 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk