Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse i sag mod en erhvervsdrivende og to tidligere ansatte i Amagerbanken A/S om overtrædelse af værdipapirhandelsloven og groft bedrageri  
27-04-2016 

Dom afsagt 27. april 2016 i sag SS 1-22574/2015

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sag om overtrædelse af værdipapirhandelsloven og groft bedrageri mod en erhvervsdrivende og to tidligere ansatte i Amagerbanken A/S.

Alle tre tiltalte blev frifundet.

Tiltalen angik for den ene tiltalte et forhold om overtrædelse af værdipapirhandelsloven ved uberettiget videregivelse til Amagerbanken A/S af intern viden om en henvendelse i april 2010 fra det amerikanske selskab Deltek til det danske børsnoterede selskab Maconomy A/S om køb af selskabets aktier til en kurs, der væsentlig oversteg den aktuelle børskurs.

Retten fandt, at henvendelsen fra Deltek var intern viden i Maconomy A/S, men at videregivelsen under de foreliggende omstændigheder var berettiget, idet videregivelsen skete til en bank, der var underlagt tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed, og måtte anses for at være et normalt led i, at tiltalte holdt banken orienteret om forhold af betydning for hans virksomhed.

Tiltalen angik for alle tiltalte to forhold om bedrageri af særlig grov beskaffenhed eller medvirken hertil ved i maj 2010 i forbindelse med indgåelse af aftaler med Jyske Bank A/S og Vestjysk Bank A/S om overtagelse og nedskrivning af fordringer, der var sikret med pant i et stort antal aktier i Maconomy A/S, at have fortiet henvendelsen fra Deltek til Maconomy A/S om køb af selskabets aktier.

Retten fandt, at henvendelsen fra det amerikanske selskab måtte anses for en betinget og i det hele uforbindende tilkendegivelse fra Delteks side om at ville købe aktierne i Maconomy A/S til en bestemt kurs, og at der på den baggrund ikke bestod en pligt for de tiltalte til at oplyse Jyske Bank A/S eller Vestjysk Bank A/S om henvendelsen i forløbet, der førte frem til aftalerne med bankerne. Der kunne derfor ikke dømmes for bedrageri eller medvirken hertil.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 27-04-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk