Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forsøg på manddrab i bageri 
12-12-2012 

 
De tiltalte A, B, C og D blev alle fundet skyldige i forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, og overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, den 5. juli 2011 i et bageri på Nørrebro. Tiltalte C blev herudover fundet skyldig i vold efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, samme tid og sted.

Tiltalte E blev frifundet for tiltalen for forsøg på manddrab og overtrædelse af våbenlovgivningen under særligt skærpende omstændigheder ovennævnte tid og sted, og alene fundet skyldig i grov legemsbeskadigelse efter straffelovens § 245, stk. 1, samt dømt for et andet tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag fundet de tiltalte A, B, C og D skyldige i at have forsøgt at dræbe forurettede med skud og knivstik, hvorved forurettede påførtes alvorlige, herunder potentielt dødelige, læsioner, samt på offentligt sted under særlig skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en ma¬skinpistol af ukendt mærke med tilhørende ammunition, hvilket skydevåben på grund af sin særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. Herudover blev tiltalte C fundet skyldig i vold i gentagelsestilfælde ved på samme tid og sted at have tildelt samme forurettede en skalle.

Den femte tiltalte, E, blev alene fundet skyldig i legemsbeskadigelse af særligt rå, brutal eller farlig karakter, idet denne tiltalte ikke fandtes at have haft det fornødne forsæt til forsøg på manddrab. Denne tiltalte blev endvidere fundet skyldig i under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en 9 mm pistol af mærket Parabellum med tilhørende magasin.

Alle de tiltalte havde nægtet sig skyldige i drabsforsøg og våbenbesiddelse. Tiltalte E havde erkendt besiddelse af en pistol i en lejlighed, og tiltalte C havde erkendt at have nikket forurettede en skalle.

Bevisførelsen for retten har navnlig bestået i afspilning af videooptagelser fra gerningsstedet, teleoplysninger på fundne mobiltelefoner samt vidneforklaringer.
Til top Sidst opdateret: 12-12-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk