Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Første nævningesag afgjort 
13-03-2008 

 

Første nævningesag afgjort.

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en mand var tiltalt for drabsforsøg på sin kone. Det var den første nævningesag, som er gennemført ved en byret efter nævningereformen. Nævningereformen er et led i den store reform af domstolene, som fra den 1. januar 2007 dels reducerede antallet af byretter fra 82 til 24, dels fra den 1. januar 2008 medførte, at byretterne skal behandle nævningesager, som tidligere blev behandlet i landsretten.

Der blev i går afsagt kendelse om skyldspørgsmålet. Nævningerne og dommerne var enige om, at det efter de foreliggende lægelige oplysninger samt særligt forurettedes forklaring var bevist, at forurettede var blevet stukket med en filetkniv, og at det var tiltalte, der havde stukket hende. Alle nævninger og dommere mente, at tiltalte var skyldig i forsøg på manddrab. Følgende fremgår af kendelsen:

Seks nævninger og tre dommere mener, at tiltalte ved at stikke (forurettedes navn) i maveregionen med filetkniven i hvert fald må have indset som overvejende sandsynligt, at knivstikket ville kunne medføre døden for hende. Nævningerne og dommerne mener således, at tiltalte har haft forsæt til manddrab, og stemmer derfor for at finde tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Ved dommen i dag blev der taget stilling til sanktionen. Tiltalte blev
idømt fængsel i 6 år. Efter de foreliggende lægelige oplysninger om tiltaltes psykiske tilstand blev det dog bestemt, at han, indtil straffen måtte kunne fuldbyrdes, skal anbringes i psykiatrisk afdeling. Tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Forurettede blev tilkendt erstatning. Tiltalte blev dømt til at betale sagens omkostninger.

Københavns Byret, sagsnummer SS 1408/2008, den 13. marts 2008.

Til top Sidst opdateret: 13-03-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk