Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Første dom vedrørende straf-skærpelse for tiggeri (betleri) 
19-07-2017 

En enig domsmandsret ved Københavns Byret har den 18. juli 2017 fundet en rumænsk mand skyldig i tiggeri (betleri) ved Nørrebro Station. Forholdet var omfattet af strafskærpelsen, der trådte i kraft den 21. juni 2017, vedrørende utryghedsskabende tiggeri.
En enig domsmandsret ved Københavns Byret har den 18. juli 2017 fundet en rumænsk mand skyldig i tiggeri ved Nørrebro Station.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Efter V’s forklaring lægger retten til grund, at tiltalte betlede (tiggede), og at tiltalte herunder sad på fortovet mindre end 10 meter fra indgangen til Nørrebro Station.

Retten finder, at denne placering er omfattet af ordlyden “ved station” i straffelovens § 197, stk. 2.

Efter § 197, stk. 3, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået et af de steder, der er nævnt i stk. 2.

Ifølge forarbejderne til loven, som trådte i kraft den 21. juni 2017, skal straffen i førstegangstilfælde som udgangspunkt fastsættes til ubetinget fængsel i 14 dage.

Retten finder ikke grundlag for at antage, at der i denne sag foreligger formildende omstændigheder. Retten fastsætter herefter straffen som nedenfor bestemt.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. straffelovens § 197, stk. 3 og 2, jf. stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte A straffes med fængsel i 14 dage.

Til top Sidst opdateret: 19-07-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk