Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 1 år og 3 måneder for hatecrime 
24-10-2013 

Københavns Byret har den 24. oktober 2013 afsagt dom i sag mod en 21-årig mand for grov vold i gentagelsestilfælde begået mod en transseksuel.
Den 21-årige mand blev ved dommen fundet skyldig i legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. § 81, nr. 6, ved den 4. juni 2013 ca. kl. 17.55 ud for Industriens Hus, Vesterbrogade 1 i København i anledning af forurettedes seksuelle orientering eller lignende, at have tildelt forurettede et slag i baghoved med en hammer, hvorved forurettede blandt andet pådrog sig et kraniebrud.

Retten lagde ved afgørelsen til grund, at tiltalte ved Københavns Hovedbanegård havde bemærket en mand klædt som kvinde. Tiltalte havde derefter fulgt efter vedkommende, og uden forudgående kontakt slog tiltalte den pågældende i baghovedet med en hammer.

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder. Endvidere skal tiltalte betale erstatning til forurettede.

Ved strafudmålingen blev der særlig lagt vægt på, at der var tale om slag i hovedet med en hammer, hvilket medførte kraniebrud og alvorlige skader på forurettede. Retten lagde videre vægt på, at tiltalte 2 gange tidligere var dømt for vold, og at volden havde baggrund i forurettedes seksuelle orientering. I straffen indgik endvidere en reststraf på fængsel i 42 dage fra en tidligere dom.
Til top Sidst opdateret: 24-10-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk