Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Enigt nævningeting frikender fire mænd for medvirken til terrorisme 
27-09-2016 

Kendelse afsagt den 27. september 2016 af Københavns Byret i sag SS 1-23681/2015.

De tiltalte er alle blevet frifundet for medvirken til terrorisme.

De var tiltalt for at have medvirket til den nu afdøde Omar El-Husseins terrorhandlinger den 15. februar 2015 ca. kl. 00.40 ved den jødiske synagoge i Krystalgade i København.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Det er under sagen bevist, at Omar El-Husseins handlinger ved Krudttønden den 14. februar 2015 og ved synagogen den 15. februar 2015 var terrorisme.

Det er efter bevisførelsen lagt til grund, at det først er fra den 14. februar 2015 kl. 21.17 - hvor Omar El-Hussein på netcaféen Powerplay på Nørrebro begyndte at søge på forskellige adresser på internettet, herunder den jødiske synagoge i Krystalgade - at han havde forsæt til at begå en yderligere terrorhandling. Det følger heraf, at de tiltalte ikke forud for dette tidspunkt kunne medvirke til Omar El-Husseins senere foretagne terrorangreb mod personer ved synagogen.

De handlinger, som de tiltalte efter tidspunktet kl. 21.17 var tiltalt for, er ikke af en sådan karakter, at handlingerne kan føre til domfældelse for medvirken efter straffelovens § 23.

Nævningetinget har herved lagt vægt på, at de tiltalte efter kl. 21.17 ikke med Omar El-Hussein havde en kontakt, der kan karakteriseres som vedvarende og tæt, og at det forhold, at en af de tiltalte overlod sin computer på Powerplay til Omar El-Hussein, og at en anden af de tiltalte efterfølgende betalte for blandt andre Omar El-Husseins brug af computeren, efter omstændighederne ikke kan anses for strafbar medvirken.

De fire tiltalte er alle fundet skyldige i andre forhold. Sagen fortsætter derfor med straffastsættelse for disse forhold.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 27-09-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk