Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Eksklusion af medlemmer af Dansk Folkeparti 
08-02-2008 

Københavns Byret har den 8. februar 2008 afsagt dom i en sag anlagt af A og B mod Dansk Folkeparti (sag 926/2007).

A og B var i en årrække medlemmer af Dansk Folkeparti, herunder af Dansk Folkepartis amtsbestyrelse for Sønderjylland. Ved breve af 6. oktober 2006 blev A og B – i lighed med en række andre medlemmer af amtsbestyrelsen for Sønderjylland – ekskluderet.

Dansk Folkeparti har til støtte for berettigelsen af eksklusionen blandt andet gjort gældende, at A og B alvorligt har tilsidesat deres medlemsansvar og medlemsforpligtelser ved bevidst at udlevere kopi af amtsbestyrelsens mødereferat til den tilstedeværende presse. A og B har benægtet at have udleveret mødereferatet til pressen.

Under hensyn til at det ikke var bevist, at A og B havde udleveret mødereferatet til pressen eller i øvrigt havde udtalt sig til pressen efter mødet, og til at A og B ikke – i lighed med andre deltagere i mødet – fik lejlighed til at udtale sig forud for eksklusionen, fandt byretten, at en eksklusion af A og B med den af Dansk Folkeparti til støtte for eksklusionen anførte begrundelse ikke var berettiget. Byretten fandt derfor, at Dansk Folkeparti skulle anerkende, at eksklusionen af A og B var ugyldig. 

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk