Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen om dødsvold mod 16-årig avisbud på Amager 
12-01-2009 

Københavns Byret har den 12. januar 2009 afsagt dom i sagen mod tre nu 16-19-årige unge mænd, der var tiltalt for vold med døden til følge begået den 19. marts 2008 imod et 16-årigt avisbud på Amager.

De tiltalte blev under medvirken af nævninger alle fundet skyldige i vold med døden til følge efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. Den yngste af de tiltalte blev endvidere fundet skyldig i vold af særlig rå brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, begået den 8. marts 2008. Endelig blev to af de tiltalte fundet skyldige i overtrædelse af våbenloven. Rettens afgørelse af skyldsspørgsmålet har været enstemmig.

Den nu 16-årige tiltalte 1 blev straffet med fængsel i 4 år 6 måneder, den nu 18-årige tiltalte 2 med fængsel i 3 år og den nu 19-årige tiltalte 3 med fængsel i 4 år.

Rettens begrundelse for afgørelsen af skyldsspørgsmålet i hovedforholdet er følgende: 

"Vidne A har forklaret, at forurettede på et tidspunkt bemærkede en sort bil, som havde passeret dem flere gange, og at passagererne i bilen stirrede på dem.

Tiltalte 2 har forklaret, at tiltalte 3, da de tiltalte på Lergravsvej i bil passerede forurettede og vidne A, blev ret aggressiv og ville slås og sagde enten "han vil virkelig noget" eller "de vil virkelig noget" og "han skal smadres" eller "han vil slås" eller lignende. Tiltalte 1 har forklaret, at de tiltalte alle tre var irriterede over, at de to drenge stirrede på dem.

Tiltalte 2 og vidne A har begge forklaret, at tiltalte 3, da han havde foretaget en u-vending og var stoppet ud for de to drenge, rullede vinduet ned og spurgte, hvad de stirrede på.

Vidne A har videre forklaret, at tiltalte 1 og tiltalte 2 begge straks, da forurettede svarede, at det var de tiltalte, der stirrede, steg ud af bilen og bevæbnet med henholdsvis en trækølle og en kødhammer gik hurtigt henimod ham og forurettede, og at tiltalte 1 - umiddelbart efter til forurettede at have udtalt: "skal du have en med køllen dit perkersvin?"  - svingede battet med højre hånd med retning opad mod forurettede's øre, og at der, da slaget ramte, lød et højt smask - som en tennisbold, der blev slået ind i en væg eller ned i jorden.

Vidne B har forklaret, at det var et ret hårdt slag, som man kunne høre ramme, og at hun var overrasket over, at forurettede ikke faldt med det samme.

Vidne A, vidne B og vidne C har alle forklaret, at både tiltalte 1 og tiltalte 2 grinede af forurettede, da han var faldet om på fortovet, før de satte sig ind i bilen og sammen med tiltalte 3 kørte fra stedet.

Det lægges herefter til grund, at tiltalte 3 tilskyndede til overfaldet på forurettede, vendte bilen, indledte konfrontationen verbalt, ventede i bilen, da tiltalte 1 og tiltalte 2 bevæbnet med henholdsvis trækølle og kødhammer sammen gik imod forurettede, og, da tiltalte 1 havde slået forurettede ned med trækøllen, kørte dem alle tre væk fra gerningsstedet.

Under disse omstændigheder findes også tiltalte 2 og tiltalte 3 strafferetligt ansvarlige for den af tiltalte 1 udøvede vold, der ikke er gået udover, hvad de i situationen kunne forvente.

Det lægges til grund, at slaget med trækøllen faldt uden varsel og uden anledning og blev ført med forholdsvis stor kraft, jf. vidne A's og vidne B's forklaringer herom. Slaget medførte ifølge obduktionserklæringen svær blodudtrædning mellem de bløde hjernehinder, hvorved forurettede den følgende dag afgik ved døden.

Det har været påregneligt og forudseeligt for de tiltalte, at et slag med en trækølle mod hovedet kunne medføre døden. Forurettedes død må således tilregnes de tiltalte som en uagtsom følge af den udøvede vold, og forholdet må som påstået af anklagemyndigheden henføres under straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, for tiltalte 3's vedkommende tillige jf. straffelovens § 247, stk. 1. De tiltalte findes herefter alle skyldige i tiltalen.

Til top Sidst opdateret: 12-01-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk