Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i Lors Doukaev sag 
30-05-2011 

Et enigt nævningeting i Københavns Byret, har i dag mandag den 30. maj 2011 kl. 16, afsagt skyldkendelse i Lors Magomedovitch Doukaev sag.

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag kl. 16 afsagt følgende kendelse i sagen:

Anklagemyndigheden mod Lors Magomedovitch Doukaev

"Det fremgår af sagen, at tiltalte indrejste i Danmark den 7. september 2010 under falsk navn, at han samme dag indlogerede sig på Hotel Jørgensen under anvendelse af et andet falsk navn, og at han den 9. september 2010 bestilte en busbillet fra København til Liége under endnu et falsk navn.

Tiltalte har forklaret, at han medbragte en bombe og en pistol til Danmark af personlige, sikkerhedsmæssige grunde, uden at han har ønsket nærmere at forklare om baggrunden herfor eller om baggrunden for, hvorfor han rejste under falsk identitet. Bomben blev efter tiltaltes forklaring oprindeligt opbevaret i en ringeklokkekasse, og han plejede at montere bomben tæt på døren på de hotelværelser, hvor han sov. Han har endvidere forklaret, at han et par dage inden eksplosionen havde demonteret bomben, idet han ikke længere mente at have behov for en sådan, men at han i forbindelse med demonteringen havde tabt nogle metalkugler i TATP’en. Da bomben sprængtes, var han ved at tage disse metalkugler op fra sprængstoffet med henblik på, at han sikkert kunne medbringe TATP’en på den forestående hjemrejse, og eksplosionen skete, fordi han ved et uheld stødte kassen med sprængstof mod toilettet.

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, lægges det til grund, at tiltalte under maskering på Østerbro postkontor indkøbte en papæske, en rulle tape og to prøvekuverter, og at han senere indkøbte et nintendospil.

Det fremgår af Kriminalteknisk erklæring af 17. november 2010, at der efter bombesprængningen på Hotel Jørgensen blev fundet spor af TATP på en metalbeholder og et par gummihandsker sikret fra tiltaltes sportstaske, at der på toilettet, hvor toiletkummen var sprængt i småstykker, blev fundet blandt andet fragmenterede metalkugler i loftet og på gulvet, metalkugler med limrester, et 9 volt batteri med afrevne poler og pap- og limrester, afrevne afisolerede ledningsstykker med løkker, fiskesnøre med limrester, en plastikæske præget med mønster fra metalkugler og fragmenterede prøvekuverter. Endvidere blev i tiltaltes taske på toilettet fundet et bykort over København, hvorpå JyllandsPostens postadresse var påført med håndskrift, og en kuglepen. Tiltalte har erkendt at have skrevet adressen på bykortet.

Det fremgår af den af pa. Kim Lindholdt afgivne vidneforklaring i tilknytning til de af ham afgivne tekniske erklæringer, at den bombe, der sprængtes på toilettet, var en færdig bombe, at denne bombe har været inde i begge kuverter, at metalkuglerne ikke lå tabt, men havde været fikseret på et paplag inde i plastikæsken vendt op mod æskens låg, at der har ligget pap mellem metalkuglerne og TATP'en, samt at batteriet har været tæt på sprængningen, og at det kan udelukkes, at batteriet har været ved siden af.

Efter de nævnte fund og de tekniske erklæringer samt vidneforklaringer her-om lægges det til grund, at tiltalte på tidspunktet for sprængningen havde færdiggjort eller var i færd med at færdiggøre bomben og herunder havde pakket den i de to prøvekuverter med henblik på afsendelse. Tiltaltes forklaring om, at han medbragte bomben af hensyn til sin egen sikkerhed, og at han havde demonteret bomben og var i færd med at samle metalkugler op fra TATP’en, da bomben ved et uheld gik af, findes således at måtte tilsidesættes som utroværdig.

Tiltalte har forklaret, at han på den japanske turists computer søgte på JyllandsPostens adresse natten til den 10. september 2010, fordi han ville hjælpe den pågældende med at søge arbejde, ligesom han overvejede selv at søge arbejde, og at han nedskrev avisens postadresse for det tilfælde, at han ville indgive en jobannonce. Også denne del af tiltaltes forklaring findes at måtte tilsidesættes som utroværdig.

Efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte, der havde bykortet med JyllandsPostens adresse og et skriveredskab med inde på toilettet, havde til hensigt at sende bomben til JyllandsPostens kontor i Viby, Jylland, med henblik på at skræmme den danske befolkning i alvorlig grad, uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade en handling eller destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer.

Der er ved denne bevisvurdering lagt vægt på, at tiltalte efter det ovenfor anførte var i færd med at gøre en brevbombe klar til afsendelse, på fundet af filer om fremstilling af sprængstof mv. og film indeholdende militant islamistisk propagandamateriale på en hard-disk tilhørende tiltalte, på tiltaltes tur til Bremen, på det forhold, at tiltalte rejste under falske navne og fra sin benprotese og pistolen havde fjernet numre, der eventuelt ville kunne identificere ham, på indholdet af det brev, som tiltalte havde adresseret til sin mor, og som han blev fundet i besiddelse af efter at have haft besøg af moderen den 30. september 2010, og endelig på forklaringen fra den japanske turist om, at det efter hans opfattelse ikke kan passe, at tiltalte har søgt på avisens hjemmeside for at søge efter job til vidnet. Det findes af ovenstående grunde endvidere bevist, at handlingen - fremsendelse og sprængning af brevbomben - efter sit mål og sin karakter kunne tilføje Danmark alvorlig skade.
 
Af erklæring af 16. september 2010 afgivet af ....... Kemisk Beredskab, og dennes forklaring for retten fremgår det, at TATP er et meget følsomt sprængstof, og at der ville være en risiko for, at brevbomben utilsigtet gik af i forbindelse med transporten som brev. Af erklæring afgivet af Hærens Ammunitionsrydningstjeneste ved ..... den 11. april 2011 samt vidneforklaringen afgivet af .... fremgår endvidere, at den pågældende bombe havde en potentielt dræbende effekt inden for en afstand på 1-2 meter. På den baggrund findes det bevist, at tiltaltes hensigt med brevbomben - der, således som brevbomben var konstrueret af tiltalte, i givet fald skulle udløses af den person, der åbnede brevet - var den, at vedkommende skulle dræbes. Retten har herved endvidere lagt vægt på, at tiltalte selv har forklaret at have stort kendskab til sprængstoffer mv.

Det findes herefter godtgjort, at tiltalte havde til hensigt at foretage en bombe-sprængning af et omfang og med de følger, der er angivet i straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 7, og han findes, da handlingen ikke lykkedes, skyldig i forsøg herpå efter de nævnte bestemmelse, jf. straffelovens § 21."

Nævningetinget har desuden fundet tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a ved at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition. Tiltalte havde erkendt dette forhold.

Til top Sidst opdateret: 30-05-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk