Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om aktindsigt i sager vedrørende Danmarks valg af nyt kampfly. 
23-03-2018 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en sag om aktindsigt i myndighedernes sager vedrørende Danmarks valg af nyt kampfly.
Retten har fundet, at myndighedernes afgørelser om afslag på aktindsigt er lovlige og gyldige.

I 2005 påbegyndtes en proces med henblik på valg af nyt kampfly til Danmark til erstatning for de nuværende F-16 kampfly. Processen blev forestået af Forsvarsministeriet. I 2008 indtrådte United States Navy International Programs Office i processen med kampflyet F/A-18 Super Hornet som kandidat. F/A-18 Super Hornet produceres af The Boeing Company.

Den 9. juni 2016 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre aftale om, at de fremtidige kampfly skulle være af typen F-35 Joint Strike Fighter, der produceres af Lockheed Martin.

I september 2016 indgav Boeing begæring til Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser om aktindsigt i grundlag, evalueringer og beslutninger, herunder i den politiske proces og beslutning for den fulde periode fra 2005 til og med 2016. Det blev angivet, at der anmodedes om aktindsigt i aktlister og alle akter for alle tre kandidater. Baggrunden for anmodningen var efter det oplyste navnlig en bekymring hos Boeing, om myndighederne under evalueringsprocessen havde inddraget forkerte data for F/A-18 Super Hornet, herunder med hensyn til stellevetid.

I løbet af 2017 traf Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værnsfælles Forsvarskommando afgørelser om, at den foreliggende aktindsigtsanmodning ikke kunne imødekommes. Afgørelserne blev navnlig truffet med henvisning til, at det ville kræve et ekstraordinært ressourceforbrug at behandle anmodningen. Der havde forinden været en dialog mellem Boeing og myndighederne om at søge aktindsigtsanmodningen afgrænset og konkretiseret.

Boeing anlagde sag mod de nævnte myndigheder med endelig påstand om navnlig, at myndighederne skulle anerkende, at de trufne afgørelser skulle ophæves.

Retten har ved afgørelsen blandt andet henset til, at myndighederne efter en samlet vurdering havde udvist tilstrækkelige bestræbelser på at søge aktindsigtsanmodningen afgrænset og konkretiseret. Retten har endvidere fundet, at myndighederne, efter oplysningerne om det helt ekstraordinære ressourceforbrug ved behandlingen af anmodningen, havde været berettigede til at træffe afgørelse om afslag på aktindsigtsanmodningen efter ressourcereglen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1.

Sagen har været behandlet med besættelse af tre juridiske dommere over to retsdage under sagsnummer BS 25A-1531/17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefonnummer 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 23-03-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk