Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om afpresning 
08-06-2015 

Københavns Byret har i dag dømt to tiltalte for afpresning. De tiltalte er samtidigt blevet udvist af Danmark for bestandig.

Dom afsagt den 8. juni 2015 i sag SS 2545/2015.

Kort om tiltalen.

De to tiltalte på henholdsvis 25 og 43 år var tiltalt for flere tilfælde af afpresning ved i perioden fra den 23. til den 25. august 2014 i flere omgange at have truet to andre mænd med at offentliggøre en privat telefonsamtale, som de to mænd havde haft vedrørende deres homoseksuelle forhold, hvis ikke de to mænd betalte 700.000 kr. De var desuden tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved den 25. august 2014 at have stukket den ene af de to mænd i maven med en kniv på Amagerbrogade i København samt i forlængelse af dette at have truet den pågældende mand med at dræbe hans familie, såfremt han sagde noget til politiet om episoden.

Den yngste af de tiltalte var desuden tiltalt for vold ved i februar måned 2014 at have spyttet en person i ansigtet og samtidigt begået hærværk mod personens bil. Han var desuden tiltalt for i maj måned 2014 at have fremsat trusler mod en person samt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen ved at have været i besiddelse af en kniv.

De tiltalte nægtede sig skyldige bortset fra, at den yngste af de tiltalte erkendte overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Rettens begrundelse.

Retten lagde ved afgørelsen af forholdene om afpresning, legemsangreb og vidnetrusler vægt på, at de to tiltalte flere gange havde ændret forklaring vedrørende helt centrale og afgørende forhold, hvorimod de to mænd, der under sagen havde afgivet vidneforklaring, begge havde fastholdt deres forklaringer gennem hele forløbet. Da de to mænds forklaringer desuden var sammenhængende og særdeles troværdige, tilsidesatte retten de tiltaltes forklaringer og dømte de tiltalte skyldige.

Med hensyn til de øvrige forhold, som alene vedrørte den yngste af de tiltalte, lagde retten ligeledes afgørende vægt på de afgivne vidneforklaringer, og retten fandt på baggrund heraf den tiltalte skyldig.

Straffen for den yngste af de tiltalte blev fastsat til fængsel i 2 år og 3 måneder, og straffen for den anden af de tiltalte blev fastsat til fængsel i 2 år.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter og grovhed, og at de var udført af flere personer i forening over flere dage. Retten lagde endvidere vægt på de tiltaltes mange forstraffe og karakteren af disse. Endelig tillagde retten det betydning som særligt skærpende, at forholdene om afpresning, legemsangreb og vidnetrusler havde baggrund i de to mænds seksuelle orientering.

Retten bestemte desuden, at begge de tiltalte skulle udvises af Danmark for bestandig. Retten fandt, at udvisning ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, idet retten lagde vægt på de tiltalte personlige forhold, deres mange alvorlige forstraffe for personfarlig kriminalitet, og at de nu var idømt fængsel i henholdsvis 2 år og 3 måneder og 2 år for blandt andet grov vold og afpresning begået i forening.

Den ældste af de tiltalte blev desuden frakendt retten til at udøve virksomhed som vagt, dørmand eller anden adgangskontrollerende funktion indtil videre.

Endelig fandt retten, at de tiltalte i fællesskab skulle betale en tortgodtgørelse på 15.000 kr. til den af de to mænd, som de havde afpresset og stukket med en kniv i maven.

Den yngste af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 5. september 2014, og den anden tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 23. oktober 2014.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. nr. 20 24 21 76

Til top Sidst opdateret: 08-06-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk