Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod læge for overtrædelse af autorisationsloven for sundhedspersonale 
18-06-2013 

Københavns Byret har den 18. juni 2013 afsagt dom i straffesag mod læge for overtrædelse af autorisationsloven for sundhedspersonale og straffeloven m.v.
En tidligere speciallæge i plastikkirurgi er idømt 6 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 50.000 kr. for overtrædelse af autorisationsloven for sundhedspersonale samt straffelovens § 175, stk. 1, og 249, stk. 1. Dertil kommer en række andre forhold, her-under vidnetrusler efter straffelovens § 123 m.v.

Den pågældende er endvidere fradømt retten til at udøve lægegerning samt eje eller drive behandlingssteder eller på anden vis være fagligt eller økonomisk involveret i pati-entrelateret virksomhed indtil videre. 

Den 46-årige tiltalte fralagde sig den 11. september 2011 sin autorisation som læge. Det skete efter at Sundhedsstyrelsen i foråret 2011 havde gennemført inspektionsbesøg på speciallægens plastikkirurgiske klinik.

Den pågældende er nu dømt for i tiden efter at han havde fralagt sig autorisationen, i en række tilfælde over for patienter at have betegnet sig eller optrådt som læge, idet han fortsatte med at udøve virksomhed som kosmetisk behandler og som læge. I forbindelse hermed er tiltalte dømt for i to tilfælde at have afgivet urigtig erklæring efter straffelovens § 175, stk. 1.

Tiltalte er endvidere dømt for grovere og gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed som speciallæge i plastikkirurgi på baggrund af en række klagesager fra perioden før han fralagde sig autorisationen.  Klagerne har været behand-let i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der har udtalt alvorlig kritik af tiltaltes behandling af patienterne, journalføringen og tiltaltes manglende indhentelse af informeret samtykke fra patienterne.

Endelig er tiltalte dømt for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse efter straffelovens § 249, stk. 1, ved i foråret 2011 i forbindelse med kosmetiske operationer at have påført 4 patienter alvorlige 2. og 3. grads forbrændinger på grund af mangelfuld operationstek-nik.
Til top Sidst opdateret: 18-06-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk