Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag vedrørende vold af særlig farlig karakter 
04-02-2013 

Københavns Byret har den 1. februar 2013 afsagt dom i sag vedrørende vold af særlig farlig karakter

Københavns Byret har den 1. februar 2013 afsagt dom, hvorved to mænd A og B på henholdsvis  18 og 19 år blev idømt fængsel i 1 og 3 måneder og 1 år og 6 måneder for vold af særlig farlig karakter ved tillige med en ukendt medgerningsmand den 20. juli 2012 ved Nørrebroparken at have tildelt en mand F på 21 år et knivstik i leveren og et i balden, hvorved han ifølge de lægelige oplysninger var i manifest livsfare. En medtiltalt C blev frifundet.

B blev tillige betinget udvist af Danmark.

Anklagemyndigheden havde tiltalt de tre mænd for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237 jf. § 21.

Der har under sagen medvirket nævninge.

Retten havde efter de lægelige erklæringer lagt til grund, at stiklæsionen i bugen med læsion af leveren ubehandlet kunne have været livstruende og således have indebåret manifest livsfare.

Da gerningsvåbnet ikke blev fundet, og da optakten til overfaldet ikke var nærmere belyst, havde retten således som sagen i øvrigt forelå oplyst ikke fundet det godtgjort, at de tiltalte A og B havde forsæt til at dræbe F. De fandtes derfor alene skyldige i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved i forening med yderligere en medgerningsmand at have stukket F med en kniv i balden og i leveren og fandtes således ikke skyldige i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21.

Flertallet har ikke med det til domfældelse fornødne bevis fundet det godtgjort, at tiltalte C var en del af den gruppe, der overfaldt F. Der blev herved blandt andet lagt vægt på, at ingen af vidnerne havde kunnet beskrive den tredje gerningsmand nærmere.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk