Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag vedrørende indsmugling og salg af hash 
07-02-2013 

Københavns Byret har den 7. februar 2013 afsagt dom i sag mod 10 tiltalte vedrørende salg og indsmugling af hash
 

En mand på nu 41 år var i sagen tiltalt for at have indsmuglet og forsøgt at indsmugle ca. 10 tons hash i perioden juni 2009 til oktober 2011 fra Malaga til Danmark, heraf fra september 2010 ca. 4 tons hash i samarbejde med en nu 33-årig mand.  Efter tiltalen drejede det sig om transporter næsten en gang om måneden af flere hundrede kilo hash. Hashen blev pakket i flyttekasser I Malaga og under brug af falske navne sendt som almindelige flyttelæs med flyttebil til Danmark.

På to lagre i henholdsvis Malaga og Danmark, som den 41-årige mand havde rådighed over, blev fundet i alt ca. 300 kg. hash. Endvidere blev fundet ca. 3 millioner kroner.

Den 41-årige mand og den 33-årige mand erkendte indsmugling og forsøg på indsmugling af 1 ton hash med henblik på videresalg og nægtede sig i øvrigt skyldige.

Politiet anholdte de to mænd efter længere tids observation af den 41-årige mand og nogle af de øvrige tiltalte i sagen, da en flyttebil den 4. oktober 2011 i et industriområde afleverede et flyttelæs, der viste sig at indeholde 523 kg. hash.  Den 33-årige mand og hans yngre bror blev anholdt i forbindelse med, at de modtog flyttelæsset. Den 41-årige mand blev anholdt samme dag, mens han afleverede 74 kilo hash fra en tidligere sending til en medtiltalt 25-årig mand, som også blev anholdt.

Den 4. oktober 2011 anholdte politi i Danmark seks andre mænd, som politiet efter telefonaflytninger og observationer over længere tid mente smuglede, solgte og/eller opbevarede hash.

En mand, der arbejdede for flyttefirmaet, blev anholdt og varetægtsfængslet i Spanien, hvorfra han blev overført til Danmark. Flyttefirmaet vidste ikke noget om indsmuglingen.

En af de anholdte er senere i en tilståelsessag dømt for forsøg på indsmugling og salg af 1,5 ton hash. De øvrige blev tiltalt i den nu afgjorte sag.

En mand var tiltalt for at have planlagt en indsmugling af ikke under 600 kilo hash sammen med bl.a. den 41-årige og den 33-årige med båd fra Portugal omkring den 20. oktober 2011, hvilket blev forhindret på grund af anholdelsen. Han nægtede sig skyldig, men blev sammen med den 33-årige og den 41-årige dømt i forholdet.  Han blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for dette forhold og frifundet i to andre forhold. En af de øvrige tiltalte var også tiltalt i dette forhold, men blev frifundet.

Den 41-årige og den 33-årige blev i det væsentlige dømt i de forhold, der var rejst tiltale for, vedrørende indsmugling og forsøg på indsmugling af hash, og blev for indsmugling og forsøg herpå vedrørende henholdsvis 9.348 kg. hash og 4.278 kg. hash idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 8 år. Hos den 41-årige blev konfiskeret koster, formuegenstande og et skønnet udbytte på 5 millioner kroner.

Den mand, der arbejdede for flyttefirmaet, blev idømt 2 års fængsel for sin medvirken til indsmuglingen af 523 kg. hash den 4. oktober 2011.

Den yngre bror til den 33-årige, der den 4. oktober 2011 var med til at modtage flyttelæsset med hash, blev frifundet, da retten ikke mente, at han vidste, at der var hash i flyttekasserne.

To mænd blev dømt for et forsøg på indsmugling med båd af 300 kg. hash fra Marokko i maj 2011. Indsmuglingen gik galt, da besætningen på båden blev anholdt i marokkansk farvand. De blev endvidere dømt for salg og forsøg på salg af 200 kilo hash. De blev idømt fængsel på henholdsvis 4 år og 4 år og 4 måneder. Forskellen skyldes, at den ene af de tiltalte tidligere var idømt en betinget dom på 4 måneder ligeledes for handel med hash.

Den mand, der modtog 74 kilo hash fra den 41-årige den 4. oktober 2011, blev dømt for dette forhold, salg af 500 kg. hash og forsøget på indsmugling af 300 kilo hash fra Marokko i maj 2011. Han blev idømt fængsel i 4 år og 6 måneder.

To mænd, som passivt havde accepteret, at deres hjem blev brugt til opbevaring af henholdsvis 100 kg. hash og flere hundrede kilo hash, men under 500 kilo hash, blev idømt fængsel i henholdsvis 1 år og 1 år og 6 måneder. Den ene mand var ikke straffet for lignende forhold, og den anden var ustraffet. De havde ikke haft nogen personlig vinding af opbevaringen. Retten besluttede derfor, at henholdsvis 9 måneder og 1 år og tre måneder af straffene skulle gøres betingede på nærmere vilkår, og at den ubetingede del af straffene skulle anses for udstået ved varetægtsfængslingerne.

Til top Sidst opdateret: 07-02-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk