Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om skjulte optagelser på Fælledgården 
03-06-2010 

Københavns Byret har i dag idømt to tiltalte hver 20 dages betinget fængsel for uberettiget at have fotograferet beboere og ansatte med skjult kamera på et omsorgscenter mv.

Københavns Byret har i dag idømt to tiltalte hver 20 dages betinget fængsel for uberettiget at have fotograferet beboere og ansatte med skjult kamera på et omsorgscenter, for uberettiget at have videregivet optagelserne til Danmarks Radio, og for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om beboerne.

Tiltalte A var journalistpraktikant i et filmselskab og havde efter aftale med og tilskyndelse fra tiltalte B, der var medejer af filmselskabet, taget ansættelse på et omsorgscenter for at dokumentere påstande om omsorgssvigt fra en pårørende til en beboer.

A bar under ansættelsen en vest med indsyet skjult kamera, der optog billeder og lyd af beboere og kolleger m.v. Optagelserne skete uden de optagnes viden eller samtykke.

Optagelserne blev efter videregivelsen til DR vist i Magasinet Søndag i maj 2006. I tv-udsendelsen beskyldes omsorgscentret bl.a. for problemer med sidde/-ligge-sår, mangelfuld bleskift, manglende hjælp til toiletbesøg og en rå tone over for beboerne.

Domsmandsretten lagde til grund, at optagelserne og videregivelsen var omfattet af straffelovens §§ 264a og 264d. Optagelserne var sket på et ikke frit tilgængeligt sted og uden samtykke. Optagelserne viste beboerne i private situationer, herunder på toilettet og nøgen i sengen under udførelse af nedre toilette, og de ansatte under omstændigheder, der åbenbart kunne forlanges unddraget offentligheden. De tiltalte havde ikke inden videregivelsen sløret de pågældende eller sikret sig, at de pågældende blev tilstrækkeligt sløret, herunder stemmesløret.

Ved bedømmelsen af om det alligevel var berettiget at optage billederne og videregive disse, foretog retten en afvejning mellem hensynet til privatlivets fred og hensynet til ytrings- og informationsfriheden. Heri indgik, at optagelserne og videregivelsen af optagelserne var sket til brug for en tv-udsendelse om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse, at tv-udsendelsen havde givet anledning til en meget omfattende debat om forholdene inden for ældreplejen, og at debatten havde ført til en række ændringer på området. I afvejningen indgik endvidere om den rejste kritik var berettiget, herunder om der var belæg for de rejste beskyldninger i optagelserne og de foreliggende faktuelle oplysninger.

Retten nåede efter en samlet vurdering frem til, at hensynet til beskyttelsen af den enkeltes personlige rettigheder i de omhandlede tilfælde oversteg hensynet til ytrings- og informationfriheden, og at optagelserne og videregivelse derfor ikke var berettiget.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at der ikke i optagelserne og de faktuelle oplysninger var tilstrækkeligt belæg for beskyldningerne om problemer med sidde-/liggesår og om at de ældre lå for længe i deres bleer. Optagelserne af de ansatte gav ikke i alle tilfælde et retvisende billede af situationen, og optagelserne var derfor krænkende for de pågældende. Beboerne og de ansatte var endvidere ikke tilstrækkeligt slørede, herunder stemmeslørede, og de kunne derfor genkendes af personer, der kendte dem.

De tiltalte blev tillige dømt for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, ved at have videregivet fortrolige oplysninger om beboerne, herunder helbredsmæssige oplysninger.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at optagelserne havde fundet sted over en længere periode, at optagelserne af beboerne, herunder navnlig optagelsen af en beboer, havde fundet sted i beboernes private hjem og i meget private situationer, på antallet af forurettede, samt de konsekvenser optagelserne havde haft for de ansattes selvfølelse.

Straffen blev gjort betinget på grund af den lange sagsbehandlingstid.

Der blev tillagt de forurettede tortgodtgørelse med beløb på 5.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr. og 50.000,00 kr.

Til top Sidst opdateret: 03-06-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk