Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om køb af kokain 
04-02-2010 

Kvinde idømt bødestraf for at have købt kokain til eget forbrug
Dom afsagt den 4. februar 2010.
En 40-årig kvinde blev i dag af Københavns Byret idømt en bøde på 20.000 kr.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod kvinden for overtrædelse af straffelovens § 191 ved at have modtaget i alt 170 gram kokain helt eller delvist med henblik på videreoverdragelse i perioder i 2006 og 2009, men domsmandsretten fandt det alene bevist, at kvinden i 6 tilfælde havde modtaget 1 gram kokain til eget forbrug.

Domfældte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.

Der er tidligere nedlagt navneforbud vedrørende tiltalte i sagen, og retten bestemte i forbindelse med domsafsigelsen, at navneforbuddet udstrækkes til at gælde også under en eventuel anke af sagen.
Til top Sidst opdateret:  
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk