Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om hærværksaktion mod blandt andet Politiskolen og Kammeradvokatens kontorer. 
03-11-2014 

Københavns Byret har i dag kendt fire kvinder skyldige i at have koordineret og deltaget i en hærværdsaktion af mere systematisk og organiseret karakter.

Dom afsagt den 3. november 2014 i sag SS 1-7690-2014

De fire kvinder på henholdsvis 24 år, 25 år, 36 år og 50 år blev alle kendt skyldige i at have koordineret og deltaget i en hærværksaktion af mere systematisk og organiseret karakter, idet de i tiden op til den 19. september 2012 gennem forudgående mødeaktivitet og telefonsamtaler samt udfærdigelse af en aktionserklæring, var ansvarlige for, at flere grupper af personer kastede maling mod motorkøretøjer på Politiskolen på Artillerivej, malede på bygningsfacader - bl.a. tilhørende Nordea - i Gormsgade og Ægirsgade, kastede maling og sten mod facaden hos Kammeradvokaten i Vester Farimagsgade, og forsøgte at begå yderligere hærværk med sten eller maling mod offentlige institutioner, herunder en lokalpolitistation i Hermodsgade.

De tiltalte havde alle nægtet sig skyldige og havde ikke ønsket at udtale sig i retten. Rette fandt navnlig på baggrund af indholdet af nogle samtaler, som de tiltalte havde haft på møder i starten af september måned 2012, samt under henvisning til indholdet i en aktionserklæring, som blev fundet hjemme hos to af kvinderne på et usb-stik, at der var tilstrækkeligt bevis for, at kvinderne var skyldige.

Straffen blev for tre af kvinderne fastsat til fængsel i 40 dage, mens den 50-årige kvinde blev idømt 3 måneders fængsel, idet hun blev anset for at have haft en mere ledende rolle end de andre kvinder. Hun blev desuden også fundet skyldig i tre andre mindre forhold, herunder et efterfølgende hærværksforhold.

Retten lagde ved strafudmåling afgørende vægt på, at der var tale om koordinering af og deltagelse i en hærværksaktion af betydeligt omfang, og at forholdet var begået efter aftale og nøje planlægning i et gruppesamarbejde. Retten fandt at disse forhold talte for, at straffene ikke skulle gøres betinget, men da der var forløbet mere end to år fra forholdet blev begået, uden at dette kunne bebrejdes de tiltalte, fandt retten, at straffen undtagelsesvist kunne gøres betingede med vilkår om henholdsvis 30 og 60 timers samfundstjeneste. Straffen for den 36-årige kvinde blev dog gjort betinget uden vilkår om samfundstjeneste, da hun pga. helbredsmæssige forhold ikke var fundet egnet til at udføre samfundstjeneste.

SS 1-1141/2014

Til top Sidst opdateret: 06-11-2014 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk