Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om grov vold og drabsforsøg på en bar i København 
18-08-2015 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 18. august 2015 afsagt dom i en sag om grov vold og forsøg på manddrab begået den 24. august 2014 på en bar i København.
Tiltalen og de tiltaltes stillingtagen

T1-T8 var i sagens forhold 1 tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. til dels § 21, ved den 24. august 2014 kl. ca. 06.50 på en bar i København i forening og efter fælles forståelse at have tildelt F flere slag, skub og spark, herunder slag og kast med glas, flasker og stole.

T1 var i sagens forhold 2 tillige tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved at have forsøgt at dræbe F med knivstik, idet T1 i forbindelse med det i forhold 1 passerede stak F i venstre side af brystkassen samt stak/forsøgte at stikke F endnu to gange med kniven.

T2 var i sagens forhold 3 tillige tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved at have forsøgt at dræbe F med knivstik, idet T2 i forbindelse med det i forhold 1 passerede stak F flere gange i maven og brystet.

T2 nægtede sig skyldig i forhold 1 og 3, og T5 nægtede sig skyldig i forhold 1, idet de begge gjorde gældende, at de ikke var til stede på baren på gerningstidspunktet.

De resterende tiltalte nægtede sig skyldige i forhold 1, herunder at de skulle have handlet i forening, men erkendte i et vist omfang at have udøvet vold efter straffelovens § 244, idet T3 påstod sig frifundet under henvisning til reglerne om nødværge.

T1 nægtede sig i sagens forhold 2 skyldig i forsøg på manddrab, men erkendte sig skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved at have tildelt F et knivstik og forsøgt at stikke F 1-2 gange i skulderen.

T2 erkendte sig i sagens forhold 4 skyldig i overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4, ved som varetægtsfængslet uberettiget at have besiddet en mobiltelefon.

Rettens skyldbedømmelse og strafudmåling

Efter gennemsyn af barens videoovervågning, som var af høj kvalitet, sammenholdt med tidligere fotos af T2 fandt retten det bevist, at T2 var til stede på baren på gerningstidspunktet.

5 nævninger og 3 dommere fandt det af de samme grunde bevist, at T5 var til stede på baren på gerningstidspunktet, mens 1 nævning ville frifinde T5, idet denne nævning ikke fandt det bevist, at T5 var til stede.

Retten fandt i det væsentligste alle 8 tiltalte skyldige i forhold 1, herunder i at have handlet i forening og efter fælles forståelse, idet retten lagde vægt på de omstændigheder, hvorunder volden blev begået. Volden måtte henset til dens samlede karakter henføres under straffelovens § 245, stk. 1. Retten fandt således, at alle de tiltalte var ansvarlige for den samlede voldsudøvelse, der ikke var gået ud over, hvad der havde været påregneligt for den enkelte. Retten fandt, at T3 ikke var straffri som følge af nødværge.

Retten fandt i forhold 2 T1 skyldig i forsøg på manddrab, idet T1, der havde haft lejlighed til at overveje konsekvenserne af eventuelle knivstik, stak F bl.a. en gang i maveregionen med ikke ubetydelig kraft. Retten fandt det således bevist, at T1 måtte have indset muligheden for, at F kunne dø af knivstikket, og at T1 desuagtet alligevel valgte at stikke.

Retten fandt i forhold 3 T2 skyldig i forsøg på manddrab, idet T2, der havde haft lejlighed til at overveje konsekvenserne af eventuelle knivstik, stak F ikke under 6 gange i maven og brystet med ikke ubetydelig kraft. Retten fandt det således bevist, at T2 måtte have indset muligheden for, at F kunne dø af knivstikkene, og at T2 desuagtet alligevel valgte at stikke.

I overensstemmelse med T2’s erkendelse fandt retten T2 skyldig i forhold 4.

T1, der i henholdsvis 2008 og 2009 var straffet for vold og i 2013 var straffet efter straffelovens § 119, stk. 1, blev straffet med en fællesstraf af fængsel i 6 år, der omfattede en reststraf på 49 dage.

T2, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev straffet med fængsel i 6 år.

T3, der i 2011 var straffet for bl.a. vold og i 2013 var straffet med en betinget dom af fængsel i 14 dage efter bl.a. straffelovens § 252, stk. 1, blev straffet med en fællesstraf af fængsel i 4 måneder.

T4, der i 2007 var straffet med en betinget dom for vold og i oktober 2014 var straffet med bøde, blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder.

T5, der i december 2014 var straffet med en betinget dom af fængsel i 20 dage for trusler, blev straffet med en samlet straf af fængsel i 4 måneder.

T6, der i 2004 var straffet for forsøg på manddrab og som i 2007 og som i 2013 var straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenloven, blev straffet med fængsel i 3 måneder.

T7, der i 2008 var straffet med en betinget dom for bl.a. vold og i 2015 var straffet med bøde, blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder.

T8, der i 2010 var straffet med en delvis betinget dom for vold, i 2013 var straffet med en betinget dom for tyveri og i 2013 var straffet med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenloven, blev straffet med fængsel i 4 måneder.

Retten lagde ved strafudmålingen for T1 og T2’s vedkommende navnlig vægt på, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter forsøg på manddrab straffes med fængsel i 6 år. Retten lagde i øvrigt vægt på den enkelte tiltaltes rolle i forbindelse med voldsudøvelsen samt på den enkelte tiltaltes eventuelle forstraffe. Retten lagde vedrørende T6 endvidere vægt på, at denne tiltalte indledningsvis aktivt søgte at standse tumulten. Henset til karakteren af den udøvede vold, der blev begået af alle 8 tiltalte i forening, fandt retten ikke for nogen af de tiltalte grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 2-3471/2015.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 18-08-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk