Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om drabsforsøg 
26-03-2009 

Københavns Byret har den 26. marts 2009 afsagt dom i en sag om en skudepisode, der fandt sted på Vesterbro i København den 22. august 2007.

De to tiltalte blev begge fundet skyldige i forsøg på manddrab på A, jf. straffelovens § 237, jf. § 21. Tiltalte 1 blev endvidere fundet skyldig i vidnetrusler, jf. straffelovens § 123. Tiltalte 2 blev endvidere fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven. Kendelsen om skyldsspørgsmålet var enstemmig.

Der blev afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffen for tiltalte 1 til fængsel i 8 år og 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 år. Der blev afgivet 11 stemmer for at fastsætte straffen for tiltalte 2 til fængsel i 7 år og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 8 år. Tiltalte 1 er herefter straffet med fængsel i 8 år, og tiltalte 2 med fængsel i 7 år.

Rettens begrundelse for afgørelsen af skyldsspørgsmålet i hovedforholdet er følgende: 

"Alle nævninger og dommere udtaler:

De tiltaltes forklaringer, som på en række punkter er indbyrdes uoverensstemmende, og som ikke finder støtte i sagens øvrige oplysninger eller forklaringer, tilsidesættes som utroværdige.

Efter vidnerne A's, B's og C's forklaringer lægges følgende til grund:

Tiltalte 1 steg på gerningstidspunktet i gården ved Vesterbrogade 139 i forening med en ukendt medgerningsmand ud af en bil, som blev ført af tiltalte 2. De gik direkte hen til A og tog fat i ham. A rev sig løs og sagde "jeg skal ikke med", hvorefter tiltalte 1 svarede, "så klipper vi dig her" eller lignende. A sprang derefter ind i B's bil fra passagersiden, tiltalte 1 forsøgte at få døren i passagersiden op, tiltalte 2 kom til, og pegede gennem sideruden på A med en pistol. Tiltalte 2 tøvede, mens tiltalte 1 gentagne gange råbte "skyd nu", "skyd ham" og/eller "skyd ham nu for helvede". A kravlede over på førersædet og startede bilens motor. Tiltalte 2 løftede armen og rettede pistolens munding nedad, hvorpå han ind gennem sideruden, som knustes, affyrede et skud, der ramte midterkonsollen mellem fører- og passagersæde lidt under sædehøjde.

Retten finder det efter det anførte bevist, at tiltalte 1 er skyldig i den rejste tiltale.

Skuddet blev på kort afstand affyret med en 9 mm pistol ind i en bil, hvori befandt sig en person, som efter de tiltalte og vidnernes samstemmende forklaringer forsøgte at komme væk, og som i den forbindelse flyttede sig mellem passagersædet og førersædet.

Uanset at tiltalte 2 i skudøjeblikket rettede pistolens munding nedad, finder retten det efter det anførte bevist, at også tiltalte 2 med det fornødne forsæt har gjort sig skyldig i den rejste tiltale."

Københavns Byret, den 26. marts 2009.

Til top Sidst opdateret: 26-03-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk