Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om bl.a. opbevaring m.v. af ca. 1,98 ton hash med henblik på leverance til Christiania 
06-01-2015 

En domsmandsret i Københavns Byret har den 6. januar 2015 afsagt dom i en sag om bl.a. leveran-cer af hash og opbevaring af hash med henblik på leverance til Christiania.
 Tiltalen og de tiltaltes stillingtagen

Sagen vedrører navnlig 2 forhold med i alt 7 tiltalte.

Forhold 1

T3-T6 var i forhold 1.A tiltalt for i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer, herunder T1, T2 og T7, som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have drevet en organisation, der i perioden fra primo december 2012 til den 13. marts 2014 opbevarede ikke under ca. 1.728 kg hash, hvoraf ca. 962 kg blev videreoverdraget.

T1 og T2 var i forhold 1.B tiltalt for i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer, herunder T3-T6, som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have opbevaret, besiddet og videreoverdraget ikke under ca. 519 kg hash.

T7 var i forhold 1.C tiltalt for i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med T3-T6 med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag at have forestået indsmugling af ikke under ca. 116 kg hash til Danmark, idet T7 på vegne af T6 organiserede og instruerede T4 og T5 om modtagelse af hashen samt om hashens videreformidling.

Forhold 2

T4-T7 var tiltalt for i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning at have opbevaret ca. 256 kg hash med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag.

De tiltalte har nægtet sig skyldige, dog således at T4 i forhold 2 har erkendt at have opbevaret hashen med henblik på videreoverdragelse, men således at dette ikke skete i forening med T5-T7.

Rettens skyldsbedømmelse og sanktion

T1 og T2 blev i forhold 1.B fundet skyldige i i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer, herunder T3-T6, som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have opbevaret, besiddet og videreoverdraget ca. 460 kg hash.

T1, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev straffet med fængsel i 3 år.

T2, der i 2005 var straffet med fængsel i 3 år for ligeartet kriminalitet, blev straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder.

T3 blev i forhold 1.A fundet skyldig i i forening med T4, T5 og T6 og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer, herunder T1 og T2, som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have drevet en organisation, der i perioden fra primo december 2012 til 13. marts 2014 opbevarede ca. 1.226 kg hash, hvoraf ca. 460 kg blev videreoverdraget. T3 blev frifundet for så vidt angår de ca. 116 kg hash i forhold 1.C.

T3, der i 1999 i Tyskland var straffet med fængsel i 5 år for ligeartet kriminalitet, blev straffet med fængsel i 5 år.

T4-T6 blev i forhold 1.A fundet skyldige i i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer, herunder T1-T3 og T7, som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have drevet en organisation, der i perioden fra primo december 2012 til 13. marts 2014 opbevarede ca. 1.343 kg hash, hvoraf ca. 577 kg blev videreoverdraget.

T4-T6 blev i forhold 2 fundet skyldige i i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning at have opbevaret ca. 256 kg hash med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag.

T4, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder.

T5, der ikke tidligere var straffet, blev straffet med fængsel i 6 år.

T6, der i 2003 var straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder for ligeartet kriminalitet, blev straffet med fængsel i 7 år.

T7 blev i forhold 1.C fundet skyldig i i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med T4-T6 med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag efter aftale med T6 at have organiseret og instrueret T3 og T4 om modtagelse af ca. 116 kg hash samt om hashens videreformidling.

T7 blev frifundet i forhold 2.

T7, der i 1997 var straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder for ligeartet kriminalitet og i 2003 var straffet med fængsel i 6 år for ligeartet kriminalitet, blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på den mængde hash, som den enkelte tiltalte var fundet skyldig med hensyn til, den enkelte tiltaltes rolle og at forholdene var udført af flere i forening. Retten lagde herudover vægt på, om den enkelte tiltalte tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet.

Konfiskation

I medfør af straffelovens § 75, stk. 1, blev der hos T1 konfiskeret 690.450 kr., hos T2 konfiskeret 690.450 kr., hos T3 konfiskeret 115.075 kr., hos T4 konfiskeret 144.200 kr., hos T5 konfiskeret 144.200 kr., hos T6 konfiskeret 1.153.600 kr. og hos T7 konfiskeret 116.500 kr., svarende til det udbytte, som retten fandt bevist, at den enkelte tiltalte havde opnået ved de strafbare handlinger.

I medfør af straffelovens § 76 a, stk. 1, blev der endvidere hos T2 konfiskeret en Audi S4 og hos T6 405.348 kr.

Hos de tiltalte blev der tillige i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, konfiskeret en række genstande, herunder mobiltelefoner, som retten fandt bevist havde været brugt ved de strafbare handlinger.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 2-14185/2014.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 06-01-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk