Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om bl.a. skattesvig af særlig grov karakter 
06-03-2009 

Københavns Byret har fredag den 6. marts 2009 kl. 12.00 afsagt dom i en straffesag mod to tiltalte vedrørende bl.a. skattesvig af særlig grov karakter.

Den ene tiltalte, en 53-årig læge, blev idømt to års ubetinget fængsel for skattesvig af særlig grov karakter, groft skyldnersvig, underslæb og bedrageri. Samtidig blev han idømt en tillægsbøde på 4.594.000 kroner.

Lægens daværende samlever, der under sagen har været omfattet af navneforbud, blev frifundet.

Retten har lagt til grund, at lægen har undladt at opgive indtægter på ikke under 12.613.040 kroner fra sit arbejde som plastikkirurg til skattevæsenet i årene 1998-2002. Der har været tale om en systematisk unddragelse af beskatning af store indtægter såvel i selskabet, der drev klinikken, som i tiltaltes personlige indkomst.

Samtidig er han dømt for skyldnersvig af grov karakter, da han i forbindelse med sine selskabers og sin egen personlige konkurs i 2004 undlod at oplyse om indeståender i banker i udlandet og samtidig fjernede store værdier fra konkursboerne og dermed unddrog kreditorerne disse værdier.

Endvidere er han dømt for underslæb og bedrageri ved i 2006 umiddelbart efter varetægtsfængsling at leje en bil, som han undlod at betale for, ligesom han aldrig leverede bilen tilbage. I dette forhold skal han endvidere betale erstatning på 707.000 kr.

Endelig er han dømt for overtrædelse af våbenloven ved at være i besiddelse af en pistol samt patroner uden den nødvendige våbentilladelse. I dette forhold er der samtidig sket konfiskation.

På grund af forholdenes grove karakter er straffen i det hele gjort ubetinget.

Samleveren, der var ansat og medejer i selskabet, og som alene var tiltalt i skatteforholdene, blev frifundet. Retten fandt det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at hun har haft en sådan indsigt i selskabets økonomi og i lægens økonomiske dispositioner, at hun kunne dømmes i sagen. 

Til top Sidst opdateret: 06-03-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk