Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om besiddelse af børneporno m.v. 
26-10-2009 

Københavns Byret har den 26. oktober 2009 idømt en 48-årig mand fængsel i to år for besiddelse af utugtige film og udbredelse heraf og forsøg herpå, samt besiddelse af utugtige billeder.

Han blev endvidere dømt for blufærdighedskrænkelse og forsøg herpå, for i flere tilfælde at have forsøgt at opnå samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år og under 12 år samt for trusler.

Tiltalte blev dømt i overensstemmelse med den af anklagemyndigheden rejste tiltale, dog fandt domsmandsretten alene, at tiltalte havde været i besiddelse af et mindre antal billeder, end der var rejst tiltale for.

Domsmandsretten har lagt vægt på de afgivne vidneforklaringer og udskrifterne af telefonsamtaler m.v. mellem tiltalte og de kvinder, som han forsøgte at formå at fremskaffe mindreårige piger, som han kunne udnytte seksuelt. Domsmandsretten har tilsidesat tiltaltes forklaring, om at der alene var tale om et rollespil mellem tiltalte og de nævnte kvinder.

Til top Sidst opdateret: 26-10-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk