Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om administrativ frihedsberøvelse på Dr. Louises Bro 
19-12-2012 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en sag, som udspringer af Københavns Politis administrative frihedsberøvelse af 65 deltagere i en demonstration, der blev afholdt den 18. maj 2011 til minde om begivenhederne på Nørrebro den 18. maj 1993.

Sagen er indbragt af Københavns Politi i anledning af, at 33 af de frihedsberøvede har klaget over frihedsberøvelsen. Der er under sagen blevet afspillet videoer, som er optaget under demonstrationen af Københavns Politi og Kaos-Tv, og der er afgivet forklaring af en række politifolk og fem klagere.

Københavns Politi har under sagen gjort gældende, at de frihedsberøvede udgjorde demonstrationens hårde kerne, såkaldt ”sort blok”, og at frihedsberøvelserne var berettigede efter politilovens § 8, stk. 4, da de pågældende som gruppe udgjorde en konkret og nærliggende fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden og for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Københavns Politi har ikke gjort gældende, at den enkelte klager udgjorde en konkret fare

Retten har efter ordlyden og forarbejderne til politilovens § 8 antaget, at der er snævre grænser for, under hvilke omstændigheder, det er berettiget at foretage en farevurdering i henhold til politilovens § 8 for en gruppe af personer som helhed.

Retten har efter bevisførelsen fundet, at politiet efter omstændighederne og i medfør af politilovens bestemmelser var berettiget til at afskære demonstrationen og til at visitere deltagerne.

Retten har ikke fundet det sandsynliggjort, at visitation ikke ville være tilstrækkeligt til at afværge den fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, som politiet vurderede, gruppen udgjorde.

Retten har på det grundlag kendt de foretagne frihedsberøvelser uberettigede og har i medfør af EMRK artikel 5 på objektivt grundlag pålagt Københavns Politi at betale erstatning til klagerne.

Erstatningerne er udmålt under hensyn til længden af frihedsberøvelserne og på niveau med erstatning for uberettiget frihedsberøvelse i anledning af strafferetlig forfølgning, således at erstatningen til de klagere, som var frihedsberøvet i under 5 timer, er blevet fastsat til 2.400 kr. og erstatningen til de klagere, som var frihedsberøvet imellem 5 og 10 timer er fastsat til kr. 3.500.

Klagerne var frihedsberøvet mellem 3½ og 6 timer.

Der er ikke tildelt erstatning for tort.

Til top Sidst opdateret: 19-12-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk