Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om omfattende kreditbedragerier 
15-04-2008 

Københavns byret har den 15. april 2008 afsagt dom i en sag, hvor tre mænd var tiltalt for omfattende kreditbedrageri.

Der var rejst tiltale for i alt 70 forhold mod en eller flere af de tiltalte, hvoraf de fleste angik kreditbedrageri.

En enig domsmandsret frifandt de 3 tiltalte for tiltalen for bedrageri over for en kvindelig ejer af et hus, der blev renoveret af de tiltalte.

Retten fandt det ikke bevist, at de tiltalte havde bedraget kvinden i forbindelse med, at hun overlod det til en af de tiltalte at optage lån i ejendommen.

Der skete ligeledes frifindelse for de tiltalepunkter, der angik optagelse af lån i kvindens navn hos forskellige långivere, idet retten fandt, at der var stor tvivl om, hvad der var aftalt mellem kvinden og den pågældende tiltalte.

I hovedparten af de øvrige forhold blev en eller flere af de tiltalte fundet skyldig. Retten fandt således, at der i disse forhold var tale om bedrageri, når de tiltalte gennem selskaber havde foretaget indkøb, selv om selskaberne ikke var i stand til at betale leverandørernes krav.

Der forelå tilståelse i en del af disse forhold, men derudover fandt retten det i en række yderligere forhold bevist, at der var tale om bedrageri.

To af de tiltalte blev fundet utilregnelige på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom og blev dømt til behandling på psykiatrisk afdeling.

Den tredje af de tiltalte, der kun i mindre grad havde været involveret i bedragerierne, blev idømt fængsel i 5 måneder.

Til top Sidst opdateret: 15-04-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk