Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod syv personer med tiltale for hacking samt grov vold 
22-10-2013 

Københavns Byret har den 22. oktober 2013 afsagt dom i straffesag mod syv personer, hvoraf fire var tiltalt for hacking mod personer med tilknytning til de højrenationale miljø. Herudover var der rejst tiltale for hærværk, grov vold og forsøg på grov vold

Tre personer i alderen 28 til 32 år med tilknytning til det venstreorienterede miljø er idømt betingede fængselsstraffe på 60 dage. Én person er idømt betinget fængsel på 5 måneder.

De fire personer er dømt for, over en periode på ca. 3½ år, at have sat sig i besiddelse af ikke-offentligt tilgængelige oplysninger om blandt andet e-mail passwords hos 7 personer med større eller mindre tilknytning til det højreorienterede miljø, med henblik på at læse med på de pågældende personers korrespondance.

Tiltalen lød oprindeligt på, at der - ved hjælp af hacking - var skaffet oplysn¬inger om mere end 6.000 personer og organisationer, som efterfølgende var placeret i et arkiv på en server. Imidlertid for der alene for 10 af personer, hvis oplysninger var i serverarkivet, indhentet anmodninger om at rejse tiltale; anmodninger som er nødvendige for, at anklagemyndigheden kunne rejse tiltale i sager som disse. De tiltalte blev derfor allerede af denne grund frifundet for denne del af tiltalen.

Retten fandt det, efter den bevisførelse, der var under sagen, ikke godtgjort, at det var netop de tiltalte, som havde hacket sig til oplysningerne, hvorfor de tiltalte alene er straffet for besid¬del¬sen af oplysningerne.

Herudover er én af de tiltalte dømt for medvirken til et voldeligt overfald på tre personer fra det højrenationale miljø på Nørreport Bodega i oktober 2009. Yderligere tre personer er frifundet for dette forhold, og tre af de tiltalte er frifundet for forsøg på grov vold (flaskekast) i forbindelse med en retssag i Aarhus i 2008.

Straffene til de fire dømte blev fastsat under hensyntagen til, at politiet sigtede flere af de tiltalte i foråret 2010, men at der først blev rejst tiltale i april 2013. To af de tiltalte var i foråret 2010 varetægtsfængslet, sigtet for overtrædelse af straffelovens § 114f om terror i anledning af sagen.

Til top Sidst opdateret: 22-10-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk