Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mellem de to folketingsmedlemmer Jesper Langballe og Birthe Rønn Hornbech 
24-09-2007 

Københavns Byret har i dag - den 17. september 2007 - afsagt dom i sagen mellem de to folketingsmedlemmer Jesper Langballe og Birthe Rønn Hornbech.

Københavns Byret har i dag - den 17. september 2007 - afsagt dom i sagen mellem de to folketingsmedlemmer Jesper Langballe og Birthe Rønn Hornbech, hvori Jesper Langballe har nedlagt påstand om, at Birthe Rønn Hornbech skal anerkende, at hun i debatbogen forfattet af hende under titlen "Tale er guld", udgivet af forlaget Gyldendal i 2006, har været uberettiget til at anføre følgende:

1. "Pesten over Europa, som Jesper Langballe så smagfuldt har sagt om muslimerne".

2. "Der sker en dæmonisering af muslimerne, der må tages afstand fra. Dansk Folkeparti ligger så klart i spidsen i denne dæmonisering af muslimerne, der med Jesper Langballes ord er en "Pest over Europa"."

Byretten frifandt Birthe Rønn Hornbech med følgende begrundelse:

Birthe Rønn Hornbech har anerkendt, at Jesper Langballe ordret ikke har udtalt sig som gengivet i hendes bog "Tale er guld", hvilket er refereret i medierne, jf. herved Jesper Langballes indlæg i Berlingske Tidende, søndag den 16. april 2006, hvor han gør rede for sagsforløbet, herunder at han under en debat i Folketinget, hvor stramninger af udlændingelovgivningen blev drøftet, brugte "med henvisning til Hartvig Frisch udtrykket "Pest over Europa" om islam. Det var udtrykkeligt ikke en dæmonisering af muslimerne som mennesker, men et religionskritisk udsagn vendt med et totalitært tankesystem, hvis frugter er rædselsvækkende." Birthe Rønn Hornbech har endvidere i 2. oplag af bogen "Tale er guld" ændret de af påstanden omhandlede udsagn og nærmere i forordet til bogen gjort rede for sin opfattelse af sagen.

Jesper Langballe har under sagen endvidere forklaret, at han i forbindelse med sine udtalelser om muslimske kvinders anvendelse af tørklæde sprang "nogle mellemregninger over", hvilket efter hans opfattelse gav anledning til en del misforståelser af, hvad hans mening var. Birthe Rønn Hornbech har fremhævet, at de passager i hendes bog, som Jesper Langballe ønsker dom for er uberettigede, er hendes opfattelse og fortolkning af, hvad der er Jesper Langballes synspunkter på udlændingeområdet, at der ikke er tale om (fejl)citater, samt at hendes synspunkter er fremsat i forbindelse med en debat af væsentlige samfundsanliggender.

Retten bemærker herefter, at politikere i meget vidt omfang må acceptere, at de og deres handlinger kritiseres og også i en form, der går tæt på deres person. Jesper Langballe må endvidere efter karakteren, herunder ordvalget, af sine udtalelser på udlændingeområdet påregne, at andre kan blive provokeret til at komme med endog skarpe reaktioner (uden alle "mellemregningerne" som anført af ham) på hans synspunkter. Navnlig politiske forhold og samfundsspørgsmål giver anledning til særlige overvejelser om nødvendigheden af at sikre effektiv frihed til at ytre sig på sådanne områder, hvilket indebærer, at eventuelle indgreb i ytringsfriheden efter praksis kun kan ske, hvis det er påkrævet.

Der må derfor under disse omstændigheder kræves et sikkert retsgrundlag for at gribe ind over for Birthe Rønn Hornbechs ytringsfrihed. Da Jesper Langballe ikke har påberåbt sig et sådant retligt grundlag for sine påstande, frifindes Birthe Rønn Hornbech.

 

Til top Sidst opdateret: 24-09-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk