Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen mod tiltalte omtalt i pressen som ”Amagermanden” 
22-12-2011 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 22. december 2011 kl. 10.00 afsagt dom i sagen mod tiltalte kendt som "Amagermanden".

Tiltalte er ved dommen straffet med fængsel på livstid.

Der blev afgivet 12 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel på livstid, og det var således et enigt nævningeting, der nåede frem til afgørelsen.

Af rettens præmisser vedrørende strafudmålingen fremgår:

”Ved straffastsættelsen har retten lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i blandt andet to drab begået ved to forskellige lejligheder og uden indbyrdes forbindelse, et forsøg på ildspåsættelse under sådanne omstændigheder, at han indså, at andres liv derved blev udsat for overhængende fare, to voldtægter, heraf én under særligt skærpende omstændigheder, to forsøg på voldtægt, ét af særlig farlig karakter og ét under særligt skærpende omstændigheder og syv tilfælde af anden kønslig omgængelse end samleje, hvoraf ét forhold er begået under anvendelse af vold af særlig farlig karakter, fem forhold er begået under særligt skærpende omstændigheder og to af disse forhold er begået over for piger på 14 år. Det forhold, at de to drab blev begået i henholdsvis 1987 og 1990 kan, henset til at tiltalte efterfølgende har begået alvorlig personfarlig kriminalitet, ikke føre til et andet resultat.”

Vedrørende sagens enkelte forhold, og hvad tiltalte er fundet skyldig i, henvises til rettens pressemeddelelse af 19. december 2011.

Til top Sidst opdateret: 22-12-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk