Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen fra Amager Bio 
11-02-2010 

Dom afsagt den 11. februar 2010.
 

Tre mænd på 22, 23 og 26 år blev i dag af Københavns Byret hver idømt 6 måneders fængsel for i forening og efter fælles forståelse at have udøvet vold mod en 16-årig dreng i Amager Bio den 31. maj 2008. En mand på 25 år blev frifundet.

Domsmandsretten fandt det bevist, at de tiltalte i forening og efter fælles forståelse tildelte den 16-årige adskillige slag og spark mod kroppen, mens denne stod op og lå ned. Ved strafudmålingen lagde domsmandsretten vægt på, at voldsudøvelsen blev begået på et tidspunkt, hvor det måtte have stået de tiltalte klart, at den 16-årige som følge af knivstik var såret og dermed værgeløs. Den 16-årige afgik ved døden den 1. juni 2008 som følge af forblødning efter stiklæsioner.  

Retten frifandt de fire mænd for en tiltale om at have tildelt en 18-årig ung mand to knivstik i ryggen udenfor Amager Bio.

Der er tidligere nedlagt navneforbud vedrørende de tiltalte i sagen, og retten bestemte i forbindelse med domsafsigelsen, at navneforbuddet udstrækkes til at gælde også under en eventuel anke af sagen.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk