Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om samleje med mindreårige på hotel i København 
15-12-2017 

 
Et nævningeting i Københavns Byret har den 15. december 2017 afsagt dom i en sag, hvor en 26-årig mand var tiltalt for samleje samt andet seksuelt forhold end samleje med to piger, der på gerningstidspunktet var henholdsvis 14 år og 11 måneder og 11 år og 10 måneder, på et hotel i København i april 2017. Tiltalte var endvidere tiltalt for og havde erkendt et forhold om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have været i besiddelse af knap 1 kg hash og 1,2 gram kokain delvis med henblik på videreoverdragelse samt et forhold om overtrædelse af knivloven ved at have været i besiddelse af en dolk.

Tiltalte erkendte i det væsentligste de faktiske omstændigheder, herunder samleje og andet seksuelt forhold end samleje med den 14-årige pige samt andet seksuelt forhold end samleje med den 11-årige pige. Tiltalte nægtede sig imidlertid sig skyldig, idet han gjorde gældende, at han ikke havde handlet forsætligt eller uagtsomt i relation til pigernes alder.

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte havde handlet forsætligt i relation til pigernes alder, ligesom retten fandt det bevist, at tiltalte havde haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med begge piger.

Retten lagde til grund, at det var på tiltaltes initiativ, at tiltalte og pigerne tog på hotel, og at det var tiltalte, der bookede og betalte for værelset, ligesom tiltalte medbragte alkohol, joints og kokain, som han gav begge piger. På denne baggrund og sammenholdt med den betydelige aldersforskel mellem tiltalte og pigerne fandt retten, at tiltalte skaffede sig samleje samt andet seksuelt forhold end samleje med pigerne ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed, jf. straffelovens § 222, stk. 3.

Alle voterende lagde ved straffastsættelsen vægt på den ved lov nr. 635 af 8. juni 2016 tilsigtede forhøjelse af strafniveauet i sådanne sager, samt at tiltalte i 2007 var straffet for bl.a. voldtægt og anden kønslig omgængelse end samleje.

Der blev afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år og 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Tiltalte blev herefter straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder.

Et enigt nævningeting udviste tiltalte med indrejseforbud for bestandig.

De forurettede piger blev tilkendt henholdsvis 25.000 kr. og 50.000 kr. i godtgørelse for tort.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 2-17845/2017.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk