Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i momskarusel-sagen 
04-10-2007 

Københavns Byret har den 4. oktober 2007 afsagt dom i en sag om momssvig og medvirken hertil for ikke under 190 millioner kr.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet havde rejst tiltale mod 7 tiltalte (oprindeligt 8, idet en tiltalt, der ikke kunne bringes til stede, blev udskilt af sagen) for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt de tiltalte havde deltaget i såkaldte momskaruselarrangementer, der er karakteriseret ved, at forskellige varer (in casu it- komponenter m.v.) af høj værdi importeres fra udlandet til en dansk virksomhed (importvirksomhederne), der videresælger varerne og i den forbindelse opkræver moms. Varerne handles mellem en kæde af selskaber, og momsgælden efterlades i et tomt importselskab.

De 7 tiltalte, hvoraf en er fra Singapore, en fra England og de øvrige danskere, er alle blevet dømt efter anklageskriftet.

Domsmandsretten fandt det bevist, at de 121 handler - opdelt på 5 handelskæder - som sagen omfattede, var uden forretningsmæssig realitet og fandt sted i et lukket kredsløb. Handlerne var således planlagte på forhånd med det formål at tilegne sig den moms, der blev opkrævet i importvirksomhederne.

Retten fandt det endvidere bevist, at de tiltalte alle havde medvirket til momssvigen - den tiltalte fra Singapore som en af hovedmændene og de øvrige som nødvendige led i handelskæderne.

De tiltalte blev idømt ubetingede fængselsstraffe af varighed fra fængsel i 6 år til fængsel i 2 år og 6 måneder (for 1 af de tiltaltes vedkommende som en fællesstraf). Retten har ved strafudmålingen for hovedmanden samt aftagerne ("bufferne")/eksportørerne lagt vægt på, at den begåede momssvig har været meget omfattende, systematisk og professionelt udført, at den har været tilrettelagt under brug af stråmænd og har været søgt sløret eller skjult. Der er endvidere ved strafudmålingen for alle de tiltalte lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

Der er tillige for en række af de tiltalte truffet bestemmelse om konfiskation, rettighedsfrakendelse, udvisning og erstatning.

 

Til top Sidst opdateret: 04-10-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk