Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i erstatningssag mod Forsvarets Auditørkorps 
05-03-2010 

Dom afsagt den 5. marts 2010

Ved Københavns Byrets dom af 5. marts 2010 er Forsvarets Auditørkorps blevet frifundet for at betale erstatning til fire ansatte i militærpolitiet. De fire havde hver rejst krav om betaling af en tortgodtgørelse på 50.000 kr.

De fire blev i januar 2005 tiltalt for særlig grov pligtforsømmelse efter den militære straffelov for forhold begået under tjeneneste i udlandet. Ved Østre Landsrets ankedom af 6. juli 2007 blev de frifundet.

Domsmandsretten har i erstatningssagen ikke fundet, at Forsvarets Auditørkorps har handlet erstatningspådragende ved at rejse tiltale. To af rettens medlemmer har heller ikke fundet, at gennemførelsen af straffesagen mod de erstatningssøgende har været af en så ekstraordinær karakter, at det kan begrunde erstatning, mens et medlem har fundet, at det var tilfældet.

Til top Sidst opdateret: 05-03-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk