Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i en injuriesag mod en advokat og en borgmester 
05-04-2018 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i en injuriesag anlagt mod en advokat fra Aalborg og en nordjysk borgmester.

Begge de sagsøgte er blevet frifundet.

Sagen var anlagt af en advokat fra Frederiksberg og vedrørte navnlig udsagn bragt i en klage til Advokatnævnet over sagsøgeren og udsagn afgivet af den sagsøgte borgmester under en Tv-debat.

Vedrørende udsagnene bragt i klagen til Advokatnævnet fandt retten - selv om sagsøgeren kunne have oplevet beskrivelsen krænkende - efter en helhedsvurdering, herunder af klagens indhold og af den sammenhæng, hvori klagen var skrevet, at der ikke var tale om ærekrænkende strafbare sigtelser omfattet af straffelovens § 267.

Vedrørende nogle af udsagnene afgivet under Tv-debatten fandt retten, at de - efter borgmesterens forklaring om at sagsøgeren havde afgivet en pressemeddelelse, om at der var rejst en straffesag mod ham, hvilket ikke var rigtigt - havde en vis retorsionslignende karakter. Retten henviste endvidere til, at udtalelserne var fremsat i forbindelse med en offentlig debat om angreb m.v. på politikere. Udtalelserne fandtes herefter og i lyset af den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 10 ikke at udgøre strafbare ringeagtsytringer. Der skete også frifindelse for de øvrige udsagn.

Sagen har været behandlet under sagsnummer BS 24A-2503/17.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefonnummer 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 05-04-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk