Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om omfattende handel m.v. af doping 
30-05-2016 

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har den 30. maj 2016 afsagt dom i en sag omfattende ikke under 1,69 mio. dopingenheder, 115.000 lægemiddelenheder og 106.000 tabletter omfattet af lovgivningen om euforiserende stoffer.

T1 havde nægtet sig skyldig, mens T2 og T3 havde erkendt sig delvis skyldige.

Retten fandt T1 og T2 skyldige i i forening og efter fælles forudgående aftale, forståelse og accept at have drevet en forretning med indførsel, besiddelse, fremstilling, markedsføring og videreoverdragelse af doping m.v., der samlet omfattede ikke under 1,69 mio. dopingenheder, 115.000 lægemiddelenheder og 106.000 tabletter omfattet af lovgivningen om euforiserende stoffer. Retten fandt det bevist, at de begge har haft en overordnet og styrende rolle i forretningen,

Retten fandt T3 skyldig for så vidt angår ikke under 755.000 dopingenheder, 63 kg ulovligt steroidpulver, 102.000 lægemiddelenheder og 106.000 tabletter omfattet af lovgivningen om euforiserende stoffer. Retten lagde til grund, at T3 havde haft en mindre rolle i form af ”arbejdsdreng”, og at han ikke havde haft kendskab til de medtiltaltes fremstilling af doping og forsøg herpå.

T1 og T2 blev straffet med fængsel i 6 år i medfør af straffelovens § 191 a, jf. lov om forbud mod visse dopingmidler, straffelovens § 191, jf. lov om euforiserende stoffer, samt lægemiddelloven, i det hele til dels som forsøg og i det hele under særdeles skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

T3 blev straffet med fængsel i 3 år i medfør af straffelovens § 191 a, jf. lov om forbud mod visse dopingmidler, straffelovens § 191, jf. lov om euforiserende stoffer, samt lægemiddelloven, i det hele til dels som forsøg. Der var dissens for at fastsætte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder.

T3, der fik tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark som 1-årig, blev frifundet for anklagemyndighedens påstand om udvisning, men blev udvist betinget.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 2-32174/2015.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 31-05-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk