Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den såkaldte urmagersag 
28-06-2007 

Urmageren blev af Københavns Byret idømt seks måneders ubetinget fængsel for overtrædelse af våbenloven, mens han blev frifundet for vold, jf. straffelovens § 245.

Retten fandt, at urmageren handlede i lovligt nødværge, da han affyrede skud mod røvere i sin urmagerforretning.

De to tiltalte røvere blev hver idømt to års fængsel og udvist af Danmark med indrejseforbud i 10 år.

Sagen har i det væsentlige handlet om, hvorvidt urmageren handlede i lovlig nødværge, da han under røveriet i sin urmagerforretning affyrede fem skud mod tre røvere, der trængte ind i hans forretning. To af røverne blev anholdt.

Urmageren blev under røveriet truet med en pistol og ført ud i baglokalet, hvor røverne fortsatte med at true ham med pistolen og slog ham i nakken og på ryggen. De to øvrige tilstedeværende i urmagerbutikken blev også truet og beordret til at sidde ned med ansigtet mod væggen.

Retten har lagt til grund, at røverne optrådte meget voldsomt, og at urmageren havde grund til at tro, at de ville skyde ham, og at han derfor handlede i lovlig nødværge, da han skød. Urmageren havde ikke grund til at tro, at der ikke var tale rigtige våben.

Urmageren begyndte at skyde, da han var truet med pistolen i nakken, og skuddene blev affyret umiddelbart efter hinanden, imens han vendte sig om - og inden for et meget kort tidsrum. På den baggrund fandt retten, at urmageren under hele skudepisoden har handlet i  lovlig nødværge og ikke nødvendigvis har registreret, at røverne på et tidspunkt under de sekunder, hvor han skød, har været på vej ud af butikslokalet. Urmagerens skud mod røverne er derfor ikke gået ud over, hvad der var forsvarligt - i den givne situation - for at afværge det påbegyndte angreb.

Retten har ved strafudmålingen for overtrædelse af våbenloven som skærpende omstændighed lagt vægt på antallet og farligheden af de våben, som urmageren var i besiddelse af, herunder at der var tale om ladte våben, hvoraf to blev opbevaret i tiltaltes forretning, hvortil der er almindelig adgang.

Retten fandt herefter ikke grundlag for at idømme urmageren en betinget straf.

Til top Sidst opdateret: 28-06-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk